Według ministrów rolnictwa Francji i Austrii, Juliena Denormandie i Elisabeth Köstinger, europejskie rolnictwo ma przed sobą ważne wyzwanie. Jak twierdzą, aby utrzymać zrównoważone, funkcjonalne i odporne łańcuchy dostaw żywności, niezbędny jest rozwój uprawy białek roślinnych. W związku z tym wzywają Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnej strategii, mającej na celu zwiększenie zrównoważonej produkcji, wykorzystanie pozytywnego wpływu uprawy białek roślinnych na klimat i środowisko oraz zajęcie się badaniami nad przetwarzaniem żywności oraz wdrażaniem innowacji. Sugerują też oparcie się na sprawozdaniu Komisji w sprawie rozwoju białek roślinnych w Unii Europejskiej z 2018 roku.

Czytaj więcej

Wielu producentów żywności inwestuje w białko wegańskie

„Ze względu na zdolność wiązania azotu z powietrza, zwiększenie produkcji roślin strączkowych lub roślin białkowych jest odpowiedzią na zależności w azocie mineralnym i białkach roślinnych, ale także w odpowiedzi na zależności środowiskowe w azocie mineralnym i białkach roślinnych, ale także w celu zajęcia się kwestiami środowiskowymi. Ponadto zwiększona uprawa roślin strączkowych przyczyni się do bardziej zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, mniej zależnego od zewnętrznych nawozów mineralnych” – napisali ministrowie we wspólnym apelu do Komisji.

Ministrowie podkreślili, że sugerowana strategia dotycząca białek roślinnych byłaby spójna z celem osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Jak dodali, promocja roślin strączkowych „zwiększyłaby bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność w całym bloku, jednocześnie zmniejszając zależność Europy od importu”.

Obecnie na terenie Unii Europejskiej produkuje się mniej niż 1 proc. światowej soi. Głównymi producentami soi importowanej do Europy jest Brazylia, a następnie Stany Zjednoczone i Argentyna. Szacuje się, że co najmniej 77 proc. soi jest przeznaczanych na paszę dla zwierząt hodowlanych.

Czytaj więcej

61 proc. konsumentów preferuje białko roślinne

Zdaniem autorów apelu, promocja białek roślinnych ograniczyłaby również ryzyko zwiększenia wylesiania, utraty bioróżnorodności biologicznej oraz degradacji ekosystemów w krajach spoza Unii Europejskiej. Byłaby też korzystna w kontekście poprawy jakości gleby, z uwagi na fakt, że wiele rodzajów roślin strączkowych przywraca glebie składniki odżywcze.

„Musimy wzmocnić krajową produkcję białek roślinnych, które spełniają nasze wysokie europejskie standardy, skrócić szlaki transportowe dzięki regionalnym łańcuchom dostaw, zapewnić logistyczny rozwój sektora i zapewnić funkcjonowanie regionalnego łańcucha wartości, w tym możliwości żywnościowe w zakresie żywności i pasz” – uważają ministrowie rolnictwa Francji i Austrii.

„Niezbędne jest również przygotowanie roślin wysokobiałkowych „na przyszłość” poprzez zastosowanie efektywnej hodowli roślin dostosowanej do indywidualnych potrzeb wszystkich podmiotów – od rolnika po przetwórcę i konsumenta – oraz promowanie dywersyfikacji spożycia białka poprzez spożywanie roślin strączkowych z lokalnych źródeł zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia i zdrowia. Taka strategia powinna być zgodna z celami Zielonego Ładu i wspierać je oraz obejmować wszystkie aspekty, od pobudzenia zrównoważonej produkcji po zapewnienie efektywnego sektora przetwórstwa żywności i pasz. Powinno to również obejmować wsparcie badań i innowacji” – napisali ministrowie w apelu do Komisji.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ