Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w 18. edycji Rankingu, organizowanego przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym tego projektu.

Publikacja: 14.05.2024 15:28

Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024

Foto: Adobe Stock

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (d. Ranking Odpowiedzialnych Firm) to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. 

W tym roku zdecydowaliśmy się na kolejną zmianę nazwy Rankingu w związku z nowymi regulacjami i radykalnie poszerzającym się zakresem sprawozdawczości. 

Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzania. Rusza nowa edycja

Ranking powstaje w oparciu o wyniki z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka i dziennikarza.

Zawartość tegorocznej ankiety została zmieniona w stosunku do ankiety ubiegłorocznej, ale jej modyfikacji dokonała – po raz pierwszy - specjalnie powołana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Mariusz Gołąb, Aneta Skubida, Katarzyna Frankowiak, Piotr Biernacki, Agnieszka Sznyk, Robert Sroka, Michał Purol, Marcin Milczarski, Franjo Mlinaric, Piotr Kowalik. 

Poszczególne części Ankiety dotyczą wybranych ujawnień ogólnych o charakterze strategicznym, wybranych ujawnień w zakresie ochrony środowiska – klimat, zanieczyszczenia, woda, bioróżnorodność, wykorzystanie surowców, wybranych ujawnień w zakresie społecznym – pracownicy spółki, pracownicy w łańcuchu wartości, lokalna społeczność, klienci i użytkownicy, oraz wybranych ujawnień w zakresie ładu korporacyjnego. W każdej części znajduje się 6 pytań, tylko część pierwsza zawiera 10 pytań, obejmując dwa wstępne rozdziały z ESRS. Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne i dobrowolne.

Partnerami „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024” są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Partnerem medialnym jest po raz pierwszy „Rzeczpospolita”. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte. Całość jest koordynowana przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby otrzymać link do ankiety Rankingu ESG należy wysłać zgłoszenie swojej firmy na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: ranking_esg@rankingodpowiedzialnychfirm.pl lub rankingodpowiedzialnychfirm@gmail.com. 

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (d. Ranking Odpowiedzialnych Firm) to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. 

W tym roku zdecydowaliśmy się na kolejną zmianę nazwy Rankingu w związku z nowymi regulacjami i radykalnie poszerzającym się zakresem sprawozdawczości. 

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność
Klimat
Chcemy przede wszystkim działać, a nie tylko mówić
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?