Szczyt odbywa się 20–22 kwietnia w warszawskiej BUW. W świetle skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej kluczowym tematem będzie niezależność energetyczna Polski i Europy w perspektywie wyzwań polityki klimatycznej.

– Obecnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę bezpieczeństwo energetyczne i solidarność państw członkowskich UE nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego musimy z szerokim gronem ekspertów rozmawiać o transformacji – podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Rekonfiguracji wymaga cały plan dojścia Europy do neutralności klimatycznej, Fit for 55, a także reforma systemu ETS. Promowana przez ostatnie dekady wizja wykorzystania rosyjskiego gazu jako paliwa przejściowego w drodze do gospodarki zeroemisyjnej nie może być rozwijana.

Dziś głównym pytaniem jest, jak miks energetyczny będzie wyglądał w przyszłości w perspektywie średnio– i długoterminowej.

– Obecna sytuacja zmusza nas do refleksji nad bezpieczeństwem energetycznym. Jest to wielowymiarowy temat, zwłaszcza w kontekście powstrzymania zmian klimatycznych. Dlatego musimy budować porozumienie społeczne i polityczne, by wypracować optymalne rozwiązania – komentuje Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni szczytu klimatycznego TOGETAIR

Plany zakładają, by jak najwięcej energii było produkowane ze źródeł neutralnych klimatycznie. Jednak w najbliższych latach nie będzie możliwe zapewnienie gospodarce i klientom bezpiecznych dostaw energii bez wykorzystania paliw kopalnych.

Dlatego czekają nas decyzje dotyczące roli całkowicie neutralnej klimatycznie i bezpiecznej – choć budzącej wątpliwości społeczne – energetyki atomowej.

− Na Uniwersytecie Warszawskim podjęliśmy działania i inicjatywy mające na celu wprowadzenie pogłębionej edukacji dotyczącej współczesnych zmian klimatu. Jako społeczność akademicka dążymy też do zminimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących zmian. Cele i zadania, które sobie wyznaczyliśmy, będą przez najbliższe lata stymulować działania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla naszego kraju – komentuje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Istotnymi kierunkami polityki energetycznej będą: rozwój technologii jądrowych równolegle ze źródłami odnawialnymi, szczególnie w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Ważne będą także nowe rozwiązania dotyczące magazynowania energii i zwiększania elastyczności sieci.

Trzecia edycja szczytu klimatycznego TOGETAIR to trzydniowe wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, które będzie można oglądać bezpłatnie i bez rejestracji na najważniejszych polskich portalach internetowych. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje organizatorzy spodziewają się ok. 30 mln widzów.

W 2022 r. formuła szczytu rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska. – W tym roku każdy dzień szczytu otworzy panel z udziałem przedstawicieli międzynarodowych instytucji. Chcemy, by ten głos i punkt widzenia Europy Środkowej, był wyraźny, jednoznacznie sformułowany i by wszedł w agendę dyskusji ogólnoeuropejskiej w jeszcze większym stopniu niż do tej pory – podsumowuje Artur Beck.

Więcej na www.togetair.eu