PlayFair, czyli graj uczciwie. Każda branża może to zrobić

Wyzwania klimatyczne oraz społeczne wymagają zaangażowania nie tylko przemysłu, energetyki, transportu. Dotyczą także środowiska artystycznego i naukowców.

Publikacja: 09.02.2023 15:00

Zabawa trwa, ale trwa też m.in. ślad węglowy zostawiony przez auta, którymi fani przyjechali shutter

Zabawa trwa, ale trwa też m.in. ślad węglowy zostawiony przez auta, którymi fani przyjechali shutterstock

Foto: bbernard

Wrocławski deweloper Archicom stał się inicjatorem akcji PlayFair, którego pierwsza edycja odbyła się podczas ubiegłorocznego Festiwalu Soundedit i stała się platformą do wymiany spostrzeżeń na temat zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęta wówczas dyskusja, m.in. muzyków, propagatorów wegańskiego odżywiania i tzw. mody cyrkularnej, deweloperów i naukowców, zaowocowała m.in. powstaniem raportu, który ma zmienić sposób myślenia o odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Jego oficjalna premiera odbędzie się 11 lutego.

W jego przygotowaniu miały brać udział m.in. obecne na polskim rynku ABB, Archicom, Wege Siostry, Microsoft, artystki Misia Furtak i Natalia Przybysz, sieć Żabka i Politechnika Łódzka. Chodziło o to, by ocenić, czy te branże i środowiska działają zgodnie z zasadą ESG (Environment, Social and Corporate Governance).

Przedstawiciele każdej z nich przyznają, że mają sporo do zrobienia.

Są już konkretne efekty PlayFair. Z danych opublikowanych w Barometrze Archicom „Odpowiedzialnie mieszkać” wynika, że 49 proc. osób chętnie skorzystałoby na osiedlu z miejsca odzysku lub wymiany przedmiotów pomiędzy mieszkańcami, gdyby tylko mieli taką możliwość. Jednym z pierwszych efektów międzybranżowej współpracy stało się uruchomienie w grudniu 2022 roku Ubraniomatu na wrocławskim osiedlu Olimpia Port z inicjatywy marek Archicom, 4F oraz Ubrania Do Oddania.

– Mamy świadomość, że naszym obowiązkiem jako odpowiedzialnego dewelopera jest nie tylko prowadzenie biznesu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, ale także wspieranie nabywców mieszkań w realizacji ich prośrodowiskowych inicjatyw i zmianie codziennych nawyków na bardziej ekologiczne – mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicomu.

W raporcie PlayFair przedstawiono wyniki badań dotyczących śladu węglowego wydarzeń masowych. Eksperci ABB, Microsoftu i Politechniki Łódzkiej dokonali pomiarów podczas Soundedit, dokładnie prezentując wielkość emisji wygenerowanych podczas jego trwania. Dotyczyło to nie tylko samego wydarzenia, ale „wyceniono” także transport, logistykę oraz wszystkie usługi związane z wydarzeniem. Przeprowadzono również ankietę wśród uczestników imprezy, których pytano o to, jak dotarli na koncerty, jakie ekonawyki stosują na co dzień itp. Wyniki pozwoliły wyciągnąć wnioski na przyszłość.

„Wszystkie działania warto zacząć od oszacowania ewentualnego środowiskowego wpływu wydarzenia, z wyprzedzeniem określić miejsca, w których mogą wystąpić problemy oraz wskazać możliwe skutki imprezy. Gdy będziesz je znał, będziesz mógł skonkretyzować, które obszary wymagają szczególnej uwagi i obliczyć ewentualne koszty. Weź pod uwagę wszystkie czynniki – klimat, miejscowy ekosystem oraz lokalną społeczność. Koncert będzie świetną zabawą dla festiwalowiczów, ale może być uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu” – czytamy w raporcie.

W sektorze deweloperskim chodzi nie tylko o ubraniomaty, ale np. wdrażanie i promowanie koncepcji miasta 15-minutowego, w którym mieszkańcy w ciągu kwadransa mogą bez własnego samochodu dostać się do przestrzeni wspólnych, zrobić zakupy czy skorzystać z pomocy lekarza.

Chodzi nie tylko o dystans, ale i o takie przekształcenie lub stworzenie przestrzeni, żeby była przyjazna i dostępna dla wszystkich.

W IT działania prośrodowiskowe przejawiają się najczęściej w dążeniu do minimalizacji zużycia energii, digitalizacji procesów i zasobów, a także w automatyzacji.

Projektowanie – przestrzeni, produktów i usług – z poszanowaniem środowiska chroni ekosystemy i sprawia, że ludzie są po prostu szczęśliwi (czyli litera S).

Natomiast trzeci człon – ład korporacyjny (G w ESG) – można osiągnąć jedynie poprzez grę według ustalonych zasad. Biznes skuteczny to taki, w którym respektowane są np.: optymalna struktura zarządu, prawa udziałowców, przeciwdziałanie korupcji, szkolenia i transparentna komunikacja z pracownikami i kontrahentami.

Dbałość o ład korporacyjny umożliwia efektywne funkcjonowanie organizacji oraz budowę trwałych i serdecznych więzi między poszczególnymi grupami interesariuszy.

Według autorów raportu części składowych ESG nie można traktować oddzielnie, gdyż są one częściami trójkąta, który swoją pełnię osiąga dopiero w momencie, gdy wszystkie jego elementy spójnie łączą się ze sobą i wzajemnie dopełniają.

Wrocławski deweloper Archicom stał się inicjatorem akcji PlayFair, którego pierwsza edycja odbyła się podczas ubiegłorocznego Festiwalu Soundedit i stała się platformą do wymiany spostrzeżeń na temat zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęta wówczas dyskusja, m.in. muzyków, propagatorów wegańskiego odżywiania i tzw. mody cyrkularnej, deweloperów i naukowców, zaowocowała m.in. powstaniem raportu, który ma zmienić sposób myślenia o odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Jego oficjalna premiera odbędzie się 11 lutego.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji