Wrocławski deweloper Archicom stał się inicjatorem akcji PlayFair, którego pierwsza edycja odbyła się podczas ubiegłorocznego Festiwalu Soundedit i stała się platformą do wymiany spostrzeżeń na temat zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęta wówczas dyskusja, m.in. muzyków, propagatorów wegańskiego odżywiania i tzw. mody cyrkularnej, deweloperów i naukowców, zaowocowała m.in. powstaniem raportu, który ma zmienić sposób myślenia o odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Jego oficjalna premiera odbędzie się 11 lutego.

W jego przygotowaniu miały brać udział m.in. obecne na polskim rynku ABB, Archicom, Wege Siostry, Microsoft, artystki Misia Furtak i Natalia Przybysz, sieć Żabka i Politechnika Łódzka. Chodziło o to, by ocenić, czy te branże i środowiska działają zgodnie z zasadą ESG (Environment, Social and Corporate Governance).

Przedstawiciele każdej z nich przyznają, że mają sporo do zrobienia.

Są już konkretne efekty PlayFair. Z danych opublikowanych w Barometrze Archicom „Odpowiedzialnie mieszkać” wynika, że 49 proc. osób chętnie skorzystałoby na osiedlu z miejsca odzysku lub wymiany przedmiotów pomiędzy mieszkańcami, gdyby tylko mieli taką możliwość. Jednym z pierwszych efektów międzybranżowej współpracy stało się uruchomienie w grudniu 2022 roku Ubraniomatu na wrocławskim osiedlu Olimpia Port z inicjatywy marek Archicom, 4F oraz Ubrania Do Oddania.

– Mamy świadomość, że naszym obowiązkiem jako odpowiedzialnego dewelopera jest nie tylko prowadzenie biznesu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, ale także wspieranie nabywców mieszkań w realizacji ich prośrodowiskowych inicjatyw i zmianie codziennych nawyków na bardziej ekologiczne – mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicomu.

W raporcie PlayFair przedstawiono wyniki badań dotyczących śladu węglowego wydarzeń masowych. Eksperci ABB, Microsoftu i Politechniki Łódzkiej dokonali pomiarów podczas Soundedit, dokładnie prezentując wielkość emisji wygenerowanych podczas jego trwania. Dotyczyło to nie tylko samego wydarzenia, ale „wyceniono” także transport, logistykę oraz wszystkie usługi związane z wydarzeniem. Przeprowadzono również ankietę wśród uczestników imprezy, których pytano o to, jak dotarli na koncerty, jakie ekonawyki stosują na co dzień itp. Wyniki pozwoliły wyciągnąć wnioski na przyszłość.

„Wszystkie działania warto zacząć od oszacowania ewentualnego środowiskowego wpływu wydarzenia, z wyprzedzeniem określić miejsca, w których mogą wystąpić problemy oraz wskazać możliwe skutki imprezy. Gdy będziesz je znał, będziesz mógł skonkretyzować, które obszary wymagają szczególnej uwagi i obliczyć ewentualne koszty. Weź pod uwagę wszystkie czynniki – klimat, miejscowy ekosystem oraz lokalną społeczność. Koncert będzie świetną zabawą dla festiwalowiczów, ale może być uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu” – czytamy w raporcie.

W sektorze deweloperskim chodzi nie tylko o ubraniomaty, ale np. wdrażanie i promowanie koncepcji miasta 15-minutowego, w którym mieszkańcy w ciągu kwadransa mogą bez własnego samochodu dostać się do przestrzeni wspólnych, zrobić zakupy czy skorzystać z pomocy lekarza.

Chodzi nie tylko o dystans, ale i o takie przekształcenie lub stworzenie przestrzeni, żeby była przyjazna i dostępna dla wszystkich.

W IT działania prośrodowiskowe przejawiają się najczęściej w dążeniu do minimalizacji zużycia energii, digitalizacji procesów i zasobów, a także w automatyzacji.

Projektowanie – przestrzeni, produktów i usług – z poszanowaniem środowiska chroni ekosystemy i sprawia, że ludzie są po prostu szczęśliwi (czyli litera S).

Natomiast trzeci człon – ład korporacyjny (G w ESG) – można osiągnąć jedynie poprzez grę według ustalonych zasad. Biznes skuteczny to taki, w którym respektowane są np.: optymalna struktura zarządu, prawa udziałowców, przeciwdziałanie korupcji, szkolenia i transparentna komunikacja z pracownikami i kontrahentami.

Dbałość o ład korporacyjny umożliwia efektywne funkcjonowanie organizacji oraz budowę trwałych i serdecznych więzi między poszczególnymi grupami interesariuszy.

Według autorów raportu części składowych ESG nie można traktować oddzielnie, gdyż są one częściami trójkąta, który swoją pełnię osiąga dopiero w momencie, gdy wszystkie jego elementy spójnie łączą się ze sobą i wzajemnie dopełniają.