Pomimo stosowanej od lat narracji banków, zapewniającej o swojej trosce o środowisko, jedynie w ubiegłym roku największe banki na świecie zapewniły 742 mld dolarów finansowania dla firm węglowych, naftowych i gazowych.

W raporcie przeanalizowano działania 60 banków i stwierdzono, że w 2021 roku przekazały 185,5 mld dolarów stu firmom związanych z paliwami kopalnymi, które w największym stopniu dążą do ekspansji tego sektora. Wsparcie finansowe otrzymały takie firmy, jak Saudi Aramco czy ExxonMobil.

Czytaj więcej

Banki miały to ukrócić. Śledztwo wykazało, że wciąż inwestują w węgiel

Największą hojnością wobec przemysłu paliw kopalnych wykazał się bank JPMorgan Chase, który w latach 2016-2021 przekazał na finansowanie paliw kopalnych 382 mld dolarów. JPMorgan Chase od 6 lat wiedzie też prym w kwestii wspierania rosyjskiego Gazpromu. Jedynie w 2021 roku bank wsparł finansowego rosyjskiego giganta energetycznego kwotą 1,1 mld dolarów.

Grupa Citi wsparła paliwa kopalne kwotą 285 mld dolarów, Wells Fargo przekazał 272 mld dolarów a Bank of America 232 mld dolarów.

Warto podkreślić, że wszystkie cztery banki są członkami tzw. Net-Zero Banking Alliance, czyli inicjatywy mającej na celu dążenie do dekarbonizacji światowej gospodarki. Jak podkreślają autorzy raportu, spośród 44 banków, które zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto finansowanych do 2050 roku, 27 nadal nie posiada znaczącej polityki braku ekspansji dla żadnej części przemysłu paliw kopalnych. Z kolei część banków, mimo, że wprowadziła polityki klimatyczne, formułowała je w sposób, który blokował ich skuteczność, np. ograniczając jedynie udzielanie kredytów, umożliwiając jednocześnie udzielenie gwarancji.

Jak wynika z raportu, w ciągu sześciu lat od przyjęcia porozumienia paryskiego 60 największych banków sektora prywatnego na świecie wsparło finansowo przemysł paliw kopalnych kwotą 4,6 biliona dolarów. Wsparcie finansowe, jakiego udzieliły firmom zajmującym się gazem, ropą oraz węglem w 2021 roku było nieznacznie mniejsze niż w 2020 roku, gdy wyniosło 750 mld dolarów. Najwyższe od 2015 roku finansowanie osiągnięto cztery lata po szczycie klimatycznym w Paryżu, instytucje finansowe przekazały wówczas łącznie 830 mld dolarów na wsparcie przemysłu paliw kopalnych.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na „alarmujący” wzrost finansowania projektów związanych z wydobyciem piasków bitumicznych, które w latach 2020-2021 podskoczyły o 50 proc. do 23,3 mld dolarów.