Koniec roku sprzyja podsumowaniom. W cyklu #najlepRze2022 przypominamy teksty z 12 miesięcy tego roku, które wzbudziły najwięcej zainteresowania, emocji i Państwa reakcji.

Wcześniej Wiedeń spadł z pierwszego miejsca na dwunaste, z uwagi na szereg restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. W najnowszym rankingu udało mu się wrócić na szczyt, odbierając tytuł najbardziej przyjaznego do życia miasta nowozelandzkiemu Auckland, które spadło na miejsce 34.

Ranking Economist Intelligence Unit ocenia jakość życia w poszczególnych miastach na podstawie szeregu kryteriów, w ramach kategorii takich, jak stabilność polityczna, kultura i środowisko oraz edukacja i infrastruktura. W oparciu o nie, przypisuje miastom wynik od 1, będącej najgorszą oceną, do 100. W stosunku do poprzedniego roku, wyniki miast uległy poprawie, choć ogólny wynik indeksu jest nadal niższy niż przed pandemią.

Czytaj więcej

Jedynie 3 proc. miast ma powietrze spełniające normy WHO

W pierwszej dziesiątce rankingu, który objął łącznie 173 miasta, najlepszy wynik uzyskały miasta zachodnioeuropejskie oraz kanadyjskie. Za Wiedniem w zestawieniu znalazły się kolejno: Kopenhaga, Zurych, Calgary, Vancouver, Genewa, Frankfurt, Toronto, Amsterdam, a także ex aequo Osaka i Melbourne.

„Miasta, które przed pandemią znajdowały się na szczycie naszych rankingów, odbiły się dzięki swojej stabilności, dobrej infrastrukturze i usługom, a także przyjemnemu spędzaniu wolnego czasu” – napisali autorzy indeksu.

Na tegoroczny ranking wpływ miała również rosyjska agresja na Ukrainę – Kijów nie został ujęty w zestawieniu, a wyniki Moskwy oraz Sankt Petersburga znacznie się obniżyły (kolejno o 15 i 13 miejsc), z powodu „zwiększonej niestabilności, cenzury, nałożenia zachodnich sankcji i wycofania się korporacji z kraju”.

Spadek wyników stabilności odnotowała m.in. Warszawa, co według autorów raportu ma związek z „rosnącymi napięciami dyplomatycznymi”.

Największy spadek w rankingu odnotowały Wellington i Auckland, które spadły odpowiednio o 46 i 33 miejsca. Najbardziej spektakularny awans należy do Londynu, który zajął 33. pozycję, czyli 27 miejsc wyższą, niż w ubiegłym roku. O 18 miejsc w rankingu wzrosły również notowania Los Angeles, które w tym roku zajęło 37. miejsce.

Zestawienie zamknęła Syria, jako jeden z krajów zmagających się z niepokojami społecznymi, terroryzmem i konfliktami. W dziesiątce najmniej przyjaznych do życia znalazły się głównie miasta z Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Czytaj więcej

Najbezpieczniejsze klimatycznie miasto na świecie