W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów. - By odnieść sukces w walce z kryzysem klimatycznym i kryzysem różnorodności biologicznej na świecie, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za działania zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami - mówił wówczas wiceprzewodniczący KE, Frans Timmermans. - Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu odpowiada na wezwania obywateli do zminimalizowania europejskiego udziału w wylesianiu i do promowania zrównoważonej konsumpcji - podkreślał. 

Teraz Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku. Przyjęcie oraz stosowanie przepisów gwarantować będzie, iż określone kluczowe towary wprowadzane na unijny rynek nie będą przyczyniać się dłużej do wylesiania i degradacji lasów w UE, będącej znaczącym konsumentem tego rodzaju towarów. Działania te pomogą także zredukować emisje gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej. 

Wraz z wejściem w życie przepisów, firmy zobligowane będą do sprawdzania i wydawania oświadczenia o należytej staranności wskazującego, że towary wprowadzane na rynek UE nie doprowadziły do wylesiania i degradacji lasów w dowolnym miejscu na świecie.

Czytaj więcej

Wkrótce szczyt ONZ ws. bioróżnorodności. "To może być ostatnia szansa"

W komunikacie prasowym PE zaznacza, że przepisy – tak jak chciała KE – obejmą między innymi bydło, kakao, kawę, olej palmowy, soję i drewno, a także produkty, które zawierają te towary, były nimi karmione lub zostały wykonane przy ich użyciu. Do listy, podczas negocjacji, dodano także gumę, węgiel drzewny, produkty z papieru drukowanego i pochodne oleju palmowego. 

Parlament Europejski przedstawił również szerszą definicję degradacji lasów. Obejmuje ona m.in. przekształcanie lasów pierwotnych lub naturalnie odnawiających się lasów w lasy plantacyjne bądź w inne tereny zalesione oraz przekształcanie lasów pierwotnych w lasy sadzone. 

Porozumienie zawarte przez PE i Radę UE ma charakter tymczasowy. Oczekuje się, że przepisy wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE. Niektóre artykuły rozporządzenia zaczną obowiązywać jednak dopiero 1,5 roku później.

Eksperci zaznaczają, że niezwykle istotne jest, iż porozumienie to ma miejsce tuż przed rozpoczęciem 15. Konferencji ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej (COP 15), która rozpoczęła się 7 grudnia w Montrealu. Podczas wydarzenia przedstawiciele ponad 200 krajów mają przyjąć globalne ramy bioróżnorodności na okres po 2020 roku. Przewidziane w nich cele mają przesądzić o kierunku światowych działań na rzecz ochrony oraz przywracania zasobów przyrodniczych w kolejnej dekadzie.