Ślad węglowy wojny w Strefie Gazy. Emisje CO2 wymknęły się spod kontroli

Emisje dwutlenku węgla (CO2) wygenerowane w ciągu pierwszych 120 dni konfliktu między Izraelem a Hamasem były większe niż roczny ślad węglowy 26 najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu krajów świata – wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców.

Publikacja: 11.06.2024 13:09

Zdaniem ekspertów, odbudowa Strefy Gazy po zniszczeniach spowodowanych wojną wygeneruje emisje równe

Zdaniem ekspertów, odbudowa Strefy Gazy po zniszczeniach spowodowanych wojną wygeneruje emisje równe emisjom CO2 Portugalii i Szwecji w 2022 roku.

Foto: Ahmad Salem: Bloomberg Finance LP

Naukowcy podkreślają, że wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy to nie tylko katastrofa humanitarna, ale i ekologiczna – analizy ekspertów wskazują bowiem, że związane z nią działania mają ogromny wpływ na klimat. W styczniu 2024 roku oszacowano, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy konfliktu wygenerowano emisje CO2 odpowiadające spaleniu co najmniej 150 000 ton węgla.

Od tego czasu sytuacja się nie poprawiła, wręcz przeciwnie – z badania międzynarodowego zespołu naukowców wynika, że emisje dwutlenku węgla wygenerowane w ciągu pierwszych 120 dni konfliktu między Izraelem a Hamasem były większe niż roczny ślad węglowy 26 najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarów, w tym Vanuatu czy Grenlandii.

Czytaj więcej

Michał Żmihorski: Dzika przyroda chroni granicę z Białorusią lepiej niż mur

Wojna w Strefie Gazy: katastrofa dla środowiska

W badaniu zatytułowanym „Wielookresowy obraz emisji gazów cieplarnianych z konfliktu Izrael-Gaza” oszacowano, że emisje z pierwszych 120 dni konfliktu między Izraelem a Hamasem, były większe niż roczne emisje 26 krajów. Biorąc pod uwagę infrastrukturę wojenną – zbudowaną zarówno przez Izrael, jak i Hamas – całkowitą emisję z konfliktu porównać można do rocznych emisji aż 36 krajów, osiąga ona bowiem od 47 669 097 do 61 443 739 ton CO2. „W tym okresie miała miejsce intensywna działalność wojskowa, obejmująca naloty bombowe, loty rozpoznawcze i ataki rakietowe. Biorąc pod uwagę emisje powstałe w wyniku budowy i fortyfikacji infrastruktury wojennej całkowite emisje przewyższają emisje z ponad 36 poszczególnych krajów” – czytamy. 

„Podczas gdy uwaga świata słusznie skupia się na katastrofie humanitarnej, konsekwencje klimatyczne tego konfliktu są również katastrofalne” — zaznacza w raporcie z badania Benjamin Neimark, starszy wykładowca na Queen Mary University of London (QMUL) i współautor badania. „Tak długo, jak ta wojna będzie trwać, jej konsekwencje będą się nasilać, powodując przerażające skutki dla emisji, zmian klimatycznych i utrudniając działania na rzecz klimatu” — dodał Hadeel Ikhmais, szef biura ds. zmian klimatycznych w Palestyńskim Urzędzie Jakości Środowiska.

Jaki wpływ na klimat ma wojna w Strefie Gazy?

Eksperci szacują, że ogromne będą również emisje CO2 związane z odbudową Strefy Gazy. Jak wskazują, odbudowa 200 tys. budynków mieszkalnych, szkół, uniwersytetów, szpitali, meczetów, wodociągów i oczyszczalni ścieków – zniszczonych przez Izrael w ciągu pierwszych czterech miesięcy wojny w Strefie Gazy – wygeneruje aż 60 mln ton ekwiwalentu CO2. To porównywalna ilość z łącznymi emisjami Portugalii i Szwecji w 2022 roku i ponad dwa razy większa niż roczne emisje Afganistanu.

Badacze w swoim badaniu uwzględnili między innymi emisję dwutlenku węgla generowaną przez Hamas podczas budowy 500-kilometrowej sieci podziemnych tuneli, szacowaną na dodatkowe 176 000 ton – to więcej niż emituje rocznie wyspiarskie państwo Tonga. Jednocześnie Neimark zaznaczył, że zrozumienie emisji gazów cieplarnianych przez Hamas było niemal niemożliwe, ze względu na doraźnie podejmowane działania ofensywne. „Tymczasem górne szacunki emisji z działalności przedwojennej, wojennej i powojennej są porównywalne ze spalaniem 31 000 kiloton węgla, co wystarczy do zasilenia około 15,8 elektrowni węglowych przez rok” – wskazują eksperci. 

Dr Neimark zauważył, że niezwykle istotne jest, by informować o środowiskowych konsekwencjach wojny. „Badanie podkreśla potrzebę kompleksowego raportowania emisji gazów cieplarnianych przez cele wojskowe. Należy zwiększać świadomość na temat skutków klimatycznych konfliktów. Ze względu na to, że świat zmaga się z podwójnym kryzysem, jakim są zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne, zrozumienie i łagodzenie wpływu działań wojennych na środowisko ma kluczowe znaczenie” – podkreślił. „Emisje dwutlenku węgla konfliktu nie są najważniejszym powodem, dla którego społeczność globalna powinna nalegać na zawieszenie broni – każde zagrożone życie jest ważne. Jednak to badanie pokazuje niektóre długoterminowe skutki społeczne i środowiskowe wojny – przypomina, że konflikt zbrojny przybliża nas do przepaści katastrofalnego ocieplenia” – dodał współautor badania, dr Patrick Bigger. 

Co istotne, w badaniu nie uwzględniono emisji związanych z transportem tysięcy ciężarówek z pomocą dostarczoną Hamasowi od początku wojny.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Środowiska. „Możemy być pokoleniem, które zawrze pokój z Ziemią”

Strefa Gazy odczuwa skutki kryzysu klimatycznego

Według izraelskich ekspertów, po ogólnej rekonstrukcji Gaza początkowo w dużej mierze nie będzie nadawała się do zamieszkania. Powodem jest między innymi zagrożenie dla środowiska – odpady organiczne i nieorganiczne, a także ścieki i toksyczne chemikalia przedostające się do gleby, wód gruntowych i morza. Opuszczone domy mogą również stać się siedliskiem chorobotwórczych komarów, much i innych szkodników.

Autorzy badania zaznaczają także, że trwające w regionie konflikty mogą – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – zaostrzyć suszę, zakłócić ciągłość działalności rolniczej i hodowlanej oraz spowodować wzrost liczby owadów i szkodliwych pasożytów.

Co więcej,  Izrael nierzadko bierze na cel elektrownie, systemy oczyszczania wody, a także zasoby wodne w Strefie Gazy. Efektem tego są nieoczyszczone lub jedynie częściowo oczyszczone ścieki, które są dprowadzane bezpośrednio do Morza Śródziemnego. „Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego” – oceniają eksperci. 

Strefa Gazy jest regionem boleśnie odczuwającym skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, a najnowsze badania potwierdzają jedynie, że konsekwencje działań wojennych dodatkowo pogarszają sytuację. Mieszkańcy Gazy już wcześniej mierzyli się m.in. z trudnościami w dostępie do zasobów wody. Teraz jest jeszcze gorzej. 

Naukowcy podkreślają, że wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy to nie tylko katastrofa humanitarna, ale i ekologiczna – analizy ekspertów wskazują bowiem, że związane z nią działania mają ogromny wpływ na klimat. W styczniu 2024 roku oszacowano, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy konfliktu wygenerowano emisje CO2 odpowiadające spaleniu co najmniej 150 000 ton węgla.

Od tego czasu sytuacja się nie poprawiła, wręcz przeciwnie – z badania międzynarodowego zespołu naukowców wynika, że emisje dwutlenku węgla wygenerowane w ciągu pierwszych 120 dni konfliktu między Izraelem a Hamasem były większe niż roczny ślad węglowy 26 najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarów, w tym Vanuatu czy Grenlandii.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Klimat i ludzie
Polacy chcą odbudowy zasobów przyrodczych. Sondaż przed kluczowym głosowaniem
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Klimat i ludzie
Kibice na Euro 2024 bardziej ekologiczni niż piłkarze. Obietnice bez pokrycia
Klimat i ludzie
Wojna w Ukrainie ma katastrofalny wpływ na klimat. Nowe dane na temat emisji CO2
Klimat i ludzie
Zakaz reklamy paliw kopalnych? Reakcje na apel sekretarza generalnego ONZ
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Klimat i ludzie
Michał Żmihorski: Dzika przyroda chroni granicę z Białorusią lepiej niż mur
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży