Młodzi Polacy chcą zielonej energetyki

Znacząca większość Polaków jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii.

Publikacja: 14.08.2023 13:54

Młodzi Polacy chcą zielonej energetyki

Foto: Adobe Stock

Polska stoi przed ważnym wyzwaniem. Niedawno Unia Europejska przyjęła nowelizację dyrektywy o efektywności energetycznej. Według nowych przepisów zużycie końcowe, czyli ilość energii zużyta przez użytkowników końcowych, powinna być mniejsza o 11,7 proc. w 2030 roku na szczeblu UE, w porównaniu ze zużyciem energii prognozowanym w 2020 roku na 2030 r. Jak widać, europejski trend zmierza w stronę odnawialnych źródeł energii. Co o tym myślą Polacy? Ostatnie badania dostarczają ciekawych informacji na ten temat.

Polacy za odnawialnymi źródłami energii

Z niedawno przeprowadzonego badania przez firmę Opinia 24 na zlecenie Euros Energy wynika, że znacząca większość Polaków jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii (OZE). Aż 91 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" na pytanie, czy Polska powinna inwestować w rozwój OZE. Zaledwie 7 proc. respondentów jest przeciwna takim inwestycjom.

Interesujące jest to, że wsparcie dla takich rozwiązań jest dość stałe wśród różnych grup wiekowych. Mocną grupą popierającą zmiany są również respondenci w wieku 24-34 lata (94 proc.). W starszych grupach wsparcie jest równie wysokie, utrzymując się na poziomie około 89 proc.. Jednak największe poparcie dla takich działań można zaobserwować w grupie wiekowej 18-24 lata, gdzie 100 proc. respondentów opowiedziało się za inwestycjami w zieloną przyszłość.

Grupą najliczniej sprzeciwiającą się inwestycjom w odnawialne źródła energii jest grupa 45-54 lata – 10 proc. respondentów raczej nie uważa, że Polska powinna działać w tym kierunku.

- Młodzi ludzie w Polsce i w całej Europie stanowią silny głos w debacie dotyczącej przyszłości energetyki. To oni będą żyć w świecie kształtowanym przez decyzje podejmowane dzisiaj. Ich zdecydowane poparcie dla odnawialnych źródeł energii wskazuje, że są świadomi konsekwencji zmian klimatycznych oraz rozumieją korzyści płynące z zielonej energetyki, nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki i miejsc pracy – wskazuje Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

- Cieszy nas fakt, że Polacy tak licznie popierają OZE. Tym bardziej w obliczu kolejnych zmian przyjętych przez Unię Europejską. Nowelizacja dyrektywy UE dowodzi, że jest ona zdecydowana iść w kierunku bardziej zrównoważonej i efektywnej energetyki. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7 proc. w 2030 r., co jest kluczowe dla osiągnięcia celów klimatycznych – wskazuje Walczak.

Co się jeszcze zmieni

Roczny cel w zakresie oszczędności energii w odniesieniu do zużycia tej końcowej będzie stopniowo wzrastał w latach 2024–2030. W tym czasie państwa UE zapewnią nowe roczne oszczędności wynoszące średnio 1,49 proc. zużycia energii końcowej, aż do osiągnięcia 31 grudnia 2030 r. poziomu 1,9 proc.. Wszystko to z naciskiem na renowację – co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni – budynków publicznych i działania sektora publicznego.

Zmiany wprowadzone w ramach pakietu „Gotowi na 55” są częścią szerszej strategii UE, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Podsumowując, zarówno wyniki badań firmy Euros Energy dotyczące postaw Polaków wobec odnawialnych źródeł energii, jak i decyzje na szczeblu unijnym pokazują, że kierunek zmian jest jednoznaczny: przyszłość należy do zrównoważonej i efektywnej energetyki.

- Warto wiedzieć, że innowacje w dziedzinie magazynowania energii, rozwój mikrosieci i cyfryzacja sektora energetycznego są tylko kilkoma z wielu obszarów, które przyczynią się do transformacji sektora – wskazuje Tomasz Walczak, CTO Euros Energy. - To właśnie polskie firmy mają szansę wnieść wkład w tę rewolucję. Inwestycje w badania i rozwój są kluczem do utrzymania konkurencyjności Polski na europejskim rynku energetycznym i globalnym rynku technologii czystej energii – dodaje.

Polska stoi przed ważnym wyzwaniem. Niedawno Unia Europejska przyjęła nowelizację dyrektywy o efektywności energetycznej. Według nowych przepisów zużycie końcowe, czyli ilość energii zużyta przez użytkowników końcowych, powinna być mniejsza o 11,7 proc. w 2030 roku na szczeblu UE, w porównaniu ze zużyciem energii prognozowanym w 2020 roku na 2030 r. Jak widać, europejski trend zmierza w stronę odnawialnych źródeł energii. Co o tym myślą Polacy? Ostatnie badania dostarczają ciekawych informacji na ten temat.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Energia
Cena za neutralność klimatyczną to 2,7 biliona dolarów rocznie
Energia
Unijna energia coraz mniej polega na paliwach kopalnych
Energia
Intensywnie chłodząc nasze domy, mocno ogrzewamy planetę
Energia
Rekordowa produkcja energii ze słońca w Polsce. Połowa prądu z fotowoltaiki
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Energia
Kryzys energetyczny dzieli Polaków. Może mieć realny wpływ na wynik wyborów
Energia
Producenci urządzeń grzewczych OZE apelują o wsparcie rządu