Zmiana klimatu to wyzwanie także dla zdrowia publicznego

Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia.

Publikacja: 25.07.2023 11:02

Zmiana klimatu to wyzwanie także dla zdrowia publicznego

Foto: AdobeStock

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu to pierwsze w Polsce podejście do problemu wpływu globalnego ocieplenia na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Jego bazą są opinie międzynarodowych ekspertów różnych dziedzin nauk, m. in. medycyny, zdrowia publicznego, mikrobiologii, klimatologii i ekologii. Spojrzenie z tych wielu perspektyw oraz analiza źródeł naukowych pozwoliły na lepsze zrozumienie mechanizmów stojących za zagrożeniem, z którym w przyszłości przyjdzie nam się mierzyć.

Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia. Ponadto, w reakcji na nowe warunki pogodowe i środowiskowe, ludzie zmieniają swoje zachowania, a także migrują. Może to powodować zaburzenia ekosystemów, ułatwiając przenoszenie chorób występujących na danym obszarze i rozwój nowych. W ramach projektu „Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi” KOZK przygotował pierwszy w Polsce interdyscyplinarny raport poświęcony tej problematyce.

Ośrodek zebrał opinie naukowców z całego świata, reprezentujących różne dziedziny – medycynę, zdrowie publiczne, mikrobiologię, klimatologię czy ekologię, by lepiej zrozumieć powiązania miedzy zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi. Raport KOZK określa ponadto sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

Podobnie jak w wypadku samej zmiany klimatu, także w odniesieniu do związanych z nią zagrożeń epidemiologicznych najlepiej sprawdza się profilaktyka. Naukowcy pracują nad mechanizmami przewidywania kierunków transmisji chorób zakaźnych, a także nad interaktywnymi platformami modelowania rozwoju epidemii oraz protokołami postępowania dla służb publicznych. Jest to szczególnie istotne także dlatego, że bakterie i wirusy żyją krótko, a to oznacza, że ich gatunki mogą szybko przystosować się do zmiany warunków.

Eksperci wskazują, że nie można rozpatrywać zmiany klimatu w oderwaniu od jej wpływu na zdrowie publiczne. Ich zdaniem powinniśmy szukać rozwiązań, które równocześnie będą sprzyjać ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wspierać zrównoważony rozwój.

- W świecie dotkniętym pandemią COVID-19 temat chorób zakaźnych staje się coraz bardziej istotny. Mamy problem nie tylko z nowymi, wciąż mutującymi wirusami, ale także z rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów miejscach, w których dotąd nie występowały – wynika to ze zmieniającego się klimatu. Skutkuje to występowaniem niezaobserwowanych dotąd w danych terenach chorób zakaźnych. Podjęliśmy w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu próbę interdyscyplinarnego podejścia do tego tematu. Głos naukowców z całego świata, reprezentujących różne dziedziny – medycynę, zdrowie publiczne, mikrobiologię, klimatologię czy ekologię – pozwoli lepiej zrozumieć powiązania miedzy zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi oraz, co szczególnie ważne, poznać sposoby na radzenie sobie z migracją chorobotwórczych mikrobów. Chcemy, aby nasz projekt badawczy pomógł popularyzować wiedzę na ten temat w Polsce i służył w przygotowaniu naszego kraju na różne scenariusze zdarzeń wynikających ze spowodowanych zmianą klimatu migracji chorób zakaźnych - mówi Alicja Piekarz p.o. Kierownika Zakładu Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu.

Zdaniem naukowców system klimatyczny Ziemi wykazuje wielopoziomowe zależności ze sferą działalności człowieka. Zmiana klimatu powoduje migrację gatunków, a te przenosząc się na nowe obszary wchodzą w kontakt z nowymi, podatnymi żywicielami. Sprzyja to tworzeniu nieznanych dotąd struktur ekologicznych, które zwiększają szanse przenoszenia chorób w ekosystemach. Postępująca zmiana klimatu powoduje wzrost temperatury i zwiększenie liczby ciepłych dni. Stąd pojawiają się nowe zakresy temperatur korzystne dla organizmów będących gospodarzami niektórych patogenów.

Agresywna ingerencja człowieka w naturalne ekosystemy naraża nas i naszą gospodarkę na kontakt z nieznanymi jeszcze patogenami [Orłowska et al. 2021]. To, jak istotny jest wpływ zachowań ludzi na transmisję choroby zakaźnej, jest widoczne zwłaszcza wkontekście trwającej obecnie pandemii. Pozwoliła ona na zaobserwowanie skutków globalnego transportu i podróży, a także skutków obciążenia systemów opieki zdrowotnej. Negatywne skutki zmian klimatu dotykają także służby ochrony zdrowia. W przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, następuje zwiększenie ryzyka wybuchu epidemii chorób zakaźnych, na przykład w wyniku zanieczyszczenia wód pitnych jako konsekwencji powodzi.

Pojawienie się COVID-19 warto odebrać jako pewnego rodzaju ostrzeżenie – w przyszłości istnieje ryzyko pojawiania się kolejnych, nieznanych dotąd chorób wywoływanych przez patogeny, których dotychczasowymi nosicielami były dzikie gatunki zwierząt.

Brakuje jeszcze danych, by stwierdzić jednoznacznie genezę COVID-19. Prawdopodobnie epidemia ta ma korzenie w dalekowschodnim zwyczaju spożywania zwierząt dzikich gatunków, co zwiększa możliwości ewolucji patogenów i tym samym pojawienie nowych.

- Wirus SARS-CoV-2 w pierwotnym żywicielu ma duży potencjał do zmian ekologicznych, choć dzieje się to w sposób przypadkowy. Jeśli jednak pojawia się kolejny gatunek, który może zostać potencjalnym żywicielem i następuje przeniesienie wirusa na tego żywiciela, ta zmienność automatycznie zwiększa się u nowego żywiciela – wskazuje Walter Boeger z Universidade Federal do Paraná w Brazylii.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu to pierwsze w Polsce podejście do problemu wpływu globalnego ocieplenia na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Jego bazą są opinie międzynarodowych ekspertów różnych dziedzin nauk, m. in. medycyny, zdrowia publicznego, mikrobiologii, klimatologii i ekologii. Spojrzenie z tych wielu perspektyw oraz analiza źródeł naukowych pozwoliły na lepsze zrozumienie mechanizmów stojących za zagrożeniem, z którym w przyszłości przyjdzie nam się mierzyć.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Zdrowie
Antybiotyki a zanieczyszczone powietrze. Naukowcy znaleźli powiązanie
Zdrowie
Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko chorób serca
Zdrowie
Tak powstają superbakterie odporne na antybiotyki. Zabijają milion osób rocznie
Zdrowie
Udar, demencja, rak i inne efekty oddychania zanieczyszczonym powietrze
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Zdrowie
Farmaceutyki w wodzie stanowią niebezpieczeństwo dla człowieka?
Zdrowie
Amerykanie zmierzą się z dłuższym sezonem alergicznym. Powód jest prosty