Europosłowie poparli strategię „Od pola do stołu”

Strategia, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, ma umożliwić przejście na produkcję żywności bardziej przyjazną dla środowiska oraz zwierząt.

Publikacja: 21.10.2021 15:22

Europosłowie poparli strategię „Od pola do stołu”

Foto: pieniadze.rp.pl

Parlament Europejski przyjął rezolucję wspierającą strategię „Od pola do stołu” zdecydowaną większością głosów. Ta istotna część Europejskiego Zielonego Ładu reguluje szereg istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Porusza m.in. kwestię stosowania pestycydów, ochrony owadów zapylających, emisji gazów cieplarnianych oraz dobrostanu zwierząt. Zakłada też regulację marketingu i reklam dotyczących żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli oraz wprowadzenie rzetelnego oznakowania produktów spożywczych.

Czytaj więcej

Rząd Danii będzie promować żywność roślinną

Posłowie podkreślili potrzebę zwiększenia zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Przypomnieli też, że swój udział mają w nim zarówno konsumenci, jak i rolnicy. Aby zapewnić tym drugim sprawiedliwy udział w zyskach z żywności produkowanej w sposób zrównoważony, posłowie chcą, aby Komisja zwiększyła wysiłki – w tym poprzez dostosowanie zasad konkurencji – aby wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw.

„Zrównoważony system żywnościowy jest także podstawą przyszłości rolników” – przekonywała Anja Hazekamp, sprawozdawczyni Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Podkreśliła również, że inwestowanie w diety roślinne „może oszczędzić zwierzętom cierpienia, które zadaje im się za zamkniętymi drzwiami ferm przemysłowych”.

„Wzmacniając przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, możemy zmniejszyć najgorsze cierpienie, które dzieje się za zamkniętymi drzwiami stodół, ciężarówek, statków i rzeźni” – dodała. Jej stanowisko podzieliło szereg organizacji zajmujących się prawami zwierząt.

Organizacja Compassion in World Farming nazwała poparcie strategii „Od pola do stołu” zwycięstwem zwierząt gospodarskich, ludzi i planety. Podkreślono, że wynik głosowania to „silny sygnał” dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE dotyczący konieczności poprawy standardów dobrostanu zwierząt gospodarskich.

WWF nazwał głosowanie „niezwykle ważnym znakiem poparcia” dla inicjatywy, której celem jest zmniejszenie o połowę zużycia pestycydów do 2030 roku, zmniejszenie zużycia nawozów i przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne.

Aprobatę dla wyniku głosowania wyraziła również Europejska Organizacja Konsumentów. Jej dyrektor generalna, Monique Goyens podkreśla, że rolą rządów jest ułatwienie rzetelnego wyboru konsumentom.

„Większość konsumentów jest gotowa zmienić sposób odżywiania się dla planety. Ale nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Decydenci muszą ułatwić im życie, upewniając się, że zrównoważone i zdrowe wybory żywieniowe są łatwe do zauważenia i przystępne cenowo” – powiedziała Goyens.

Stanowisko Parlamentu, choć niewiążące, dowodzi postępu w zakresie myślenia o rolnictwie i zrównoważonej żywności. Daje też Komisji Europejskiej impuls do rozwijania jej planów w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego.

Parlament Europejski przyjął rezolucję wspierającą strategię „Od pola do stołu” zdecydowaną większością głosów. Ta istotna część Europejskiego Zielonego Ładu reguluje szereg istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Porusza m.in. kwestię stosowania pestycydów, ochrony owadów zapylających, emisji gazów cieplarnianych oraz dobrostanu zwierząt. Zakłada też regulację marketingu i reklam dotyczących żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli oraz wprowadzenie rzetelnego oznakowania produktów spożywczych.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rolnictwo
Bartmiński: Polskie rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rolnictwo
Polska wśród 3 krajów UE, których emisje z rolnictwa wzrosły
Rolnictwo
Szkodliwy wpływ gazu rozweselającego na planetę to nie żart
Rolnictwo
Hodowla zwierząt odpowiada za prawie 90% toksycznych emisji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka