Biznes reaguje na zmiany klimatu

Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu? Zapraszamy na internetowe seminarium.

Publikacja: 14.09.2021 11:09

Biznes reaguje na zmiany klimatu

Foto: Adobe Stock

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zero-emisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

W ostatnim roku zmiany regulacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju nabrały tempa. Zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W życie weszły pierwsze wymagania wynikające z dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), a także nad Europejskim Standardem Zielonych Obligacji. W czerwcu, kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Zrównoważony rozwój staje się drogą rozwoju przedsiębiorstw, które chcą utrzymać przewagę konkurencyjną w zmieniającym się świecie. Konsumenci oczekują od firm wzięcia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych oraz środowiskowych i coraz wyraźniej to sygnalizują. Z drugiej strony obywatele naciskają na polityków, by podjęli zdecydowane działania regulacyjne, w celu mitygacji zmian klimatu. Oznacza to, że kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju będą miały największy wpływ na kształtowanie strategii i działań firm w najbliższych latach

Już 16 września o godzinie 14:00 rozpocznie się webinarium organizowane przez Deloitte. Podczas spotkania z ekspertami dowiesz się m.in.:

- Jaki jest status wdrażania najważniejszych regulacji dotyczących kwestii ESG, które będą miały wpływ na działalność firm?

- Jakie branże i podmioty są przedmiotem szczególnego zainteresowania regulatorów? Co kształtowało agendę ESG w ostatnich miesiącach?

- Jakie najważniejsze trendy ESG będą kształtować otoczenie biznesowe?

Do kogo kierowany jest webinar:

- osób zarządzających firmami, szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu przedstawicieli banków,

- instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG,

- raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zero-emisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

Liderzy
Polityka klimatyczna według Labour Party. „Wielka Brytania wraca do wyścigu”
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Liderzy
Nowa koalicja dla ratowania klimatu. Trzy państwa rozpoczynają współpracę
Liderzy
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ przygotują sami mężczyźni. To decyzja władz
Liderzy
Szczyt klimatyczny w 2024 roku. Przewodniczący z „naftową” przeszłością
Liderzy
Umowa koalicyjna. Co liderzy opozycji zapisali na temat klimatu i środowiska?