Biznes reaguje na zmiany klimatu

Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu? Zapraszamy na internetowe seminarium.

Publikacja: 14.09.2021 11:09

Biznes reaguje na zmiany klimatu

Foto: Adobe Stock

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zero-emisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

W ostatnim roku zmiany regulacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju nabrały tempa. Zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W życie weszły pierwsze wymagania wynikające z dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), a także nad Europejskim Standardem Zielonych Obligacji. W czerwcu, kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Zrównoważony rozwój staje się drogą rozwoju przedsiębiorstw, które chcą utrzymać przewagę konkurencyjną w zmieniającym się świecie. Konsumenci oczekują od firm wzięcia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych oraz środowiskowych i coraz wyraźniej to sygnalizują. Z drugiej strony obywatele naciskają na polityków, by podjęli zdecydowane działania regulacyjne, w celu mitygacji zmian klimatu. Oznacza to, że kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju będą miały największy wpływ na kształtowanie strategii i działań firm w najbliższych latach

Już 16 września o godzinie 14:00 rozpocznie się webinarium organizowane przez Deloitte. Podczas spotkania z ekspertami dowiesz się m.in.:

- Jaki jest status wdrażania najważniejszych regulacji dotyczących kwestii ESG, które będą miały wpływ na działalność firm?

- Jakie branże i podmioty są przedmiotem szczególnego zainteresowania regulatorów? Co kształtowało agendę ESG w ostatnich miesiącach?

- Jakie najważniejsze trendy ESG będą kształtować otoczenie biznesowe?

Do kogo kierowany jest webinar:

- osób zarządzających firmami, szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu przedstawicieli banków,

- instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG,

- raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zero-emisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

Liderzy
Nowa koalicja dla ratowania klimatu. Trzy państwa rozpoczynają współpracę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Liderzy
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ przygotują sami mężczyźni. To decyzja władz
Liderzy
Szczyt klimatyczny w 2024 roku. Przewodniczący z „naftową” przeszłością
Liderzy
Umowa koalicyjna. Co liderzy opozycji zapisali na temat klimatu i środowiska?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Liderzy
Minione 8 lat było trudne dla polskiej przyrody. Trzeba to zmienić