Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu alarmują, że próby ponownego zalesiania Afryki często są realizowane w oparciu o błędne dane, a to może przynieść szereg negatywnych konsekwencji dla środowiska naturralnego na tym kontynencie.

Publikacja: 01.03.2024 04:03

Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”

Foto: Arleen Wiese Unsplash

W 2011 z inicjatywy niemieckiego rządu oraz Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ogłoszono wyzwanie Bonn Challenge, w ramach którego do 2030 roku planowano przywrócić 350 milionów zdegradowanych lub wylesionych gruntów na świecie.

Powstała w efekcie Inicjatywa na rzecz Odbudowy Afrykańskiego Krajobrazu Leśnego (AFR100) zrzesza 34 kraje, które stawiają sobie za cel ponowne zalesienie ponad 133 milionów hektarów gruntów na tym kontynencie. W przypadku 18 krajów stwierdzono, że obszar objęty zobowiązaniem przekracza faktyczny obszar leśny, zdecydowano się więc uwzględnić również siedliska nieleśne.

Raport: Sadzenie lasów w Afryce może szkodzić ekosystemom

Jednak mimo, że ponowne sadzenie lasów w Afryce jest istotne dla lokalnych ekosystemów oraz bioróżnorodności, to zdaniem naukowców wiele projektów zalesiania gruntów zawiera błędy, które mogą zaszkodzić lokalnej faunie i florze. 

Czytaj więcej

Szwajcaria chce debaty w ONZ o tym, jak zasłonić słońce. Eksperci: to groźne

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu zdecydowali się przyjrzeć szczegółom projektów związanych z zalesianiem Afryki. Ustalono, że 52 proc. projektów uwzględnia tereny sawann, a niemal 60 proc. wykorzystuje obce gatunki drzew, co również niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia gatunków inwazyjnych.

Zdaniem autorów badania, błędna klasyfikacja ekosystemów trawiastych może doprowadzić do nieprawidłowości w zalesianiu, a w efekcie zniszczyć dane tereny. Sawanny spełniają warunki definicji według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która za lasy uznaje obszary gruntów o powierzchni przekraczającej 0,5 hektara, z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i zwarciem koron drzew na poziomie co najmniej 10 proc. Tymczasem zalesienie sawanny zmniejsza ilość światła docierającego do ziemi, co może negatywnie wpłynąć na obecne tam rośliny oraz zwierzęta będące częścią lokalnego ekosystemu.

Autorzy badania ustalili, że w wyniku błędnego oszacowania możliwości przywracania lasów, zniszczeniu może ulec obszar odpowiadający wielkości Francji. Co więcej, podobne nieprawidłowości mogą dotyczyć również projektów realizowanych w innych krajach, takich jak Indie oraz Brazylia, o ile nie uwzględni się unikalnych cech każdego ekosystemu.

Lasy
Grzybowa anomalia w polskich lasach. Eksperci są zaniepokojeni
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu
Lasy
Wycinka lasów tropikalnych Amazonii wyhamowała. Najlepszy wynik od lat
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Lasy
Firma z Dubaju kontroluje miliony hektarów lasów w Afryce. W tle kredyty węglowe