Tak powstają superbakterie odporne na antybiotyki. Zabijają milion osób rocznie

Głównym winowajcą są hodowle przemysłowe zwierząt, gdzie wykorzystuje się ok. 75 proc. wszystkich antybiotyków produkowanych na świecie.

Publikacja: 26.04.2023 11:00

Tak powstają superbakterie odporne na antybiotyki. Zabijają milion osób rocznie

Foto: Adobe Stock

Jak wynika z nowego raportu organizacji World Animal Protection (WAP), nadmierne wykorzystywanie antybiotyków w hodowli przemysłowej zwierząt stanowi rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Autorzy analizy podkreślają, że nawet 84 proc. antybiotyków podaje się zwierzętom nie w celu leczenia istniejących chorób, ale profilaktycznie.

Hodowle przemysłowe są nastawione na osiągnięcie jak największych zysków przy jak najmniejszych kosztach, dlatego zwierzęta są tam trzymane w ścisku, który sprzyja urazom oraz rozwojowi infekcji. System ten, zgodnie z definicją World Animal Protection, „lekceważący fakt, że zwierzęta są istotami czującymi”, zagraża jednak również ludziom. Stosowane w hodowli przemysłowej praktyki prowadzą bowiem do wytworzenia się „superbakterii”, opornych na antybiotyki, które zanieczyszczają środowisko, trafiając do żywności oraz wody pitnej. W efekcie infekcje, które wcześniej były całkowicie uleczalne, okazują się śmiertelne. Konieczność unikania nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt, aby utrzymać ich skuteczność w leczeniu komunikowała wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) a także inne międzyrządowe organizacje zdrowia publicznego.

Czytaj więcej

Kontrowersyjny pomysł Brytyjczyków. Chcą karmić krowy paszą z "blokerami metanu"

Według raportu, w 2019 roku w wyniku zakażenia bakteriami najczęściej występującymi w hodowli zwierząt (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Campylobacter i nietyfusowa Salmonella), na całym świecie zmarło 975 000 ludzi, a ok. 35 milionów zachorowało. To więcej niż liczba zgonów wywołana niektórymi najbardziej powszechnymi nowotworami, AIDS czy malarią. Autorzy raportu oszacowali, że straty ekonomiczne, związane z utraconymi godzinami pracy w wyniku zachorowań, wyniosły ok. 400 miliardów dolarów.

Te liczby mogą jednak znacząco wzrosnąć, jeśli praktyka nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej zwierząt się utrzyma. Zgodnie z prognozami, do 2050 roku liczba zgonów związanych z antybiotykoopornością na świecie może wzrosnąć do dwóch milionów. Z kolei globalny PKB może wówczas ulec zmniejszeniu o 1,67 biliona dolarów.

Autorzy raportu apelują o zakaz hodowli przemysłowej, aby chronić dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi oraz środowisko. Podkreślają, że konieczne jest powstrzymanie budowy nowych ferm oraz podniesienie standardów w już istniejących. Ostrzegają, że bez wdrożenia zmian, ludzie będą ponosić coraz bardziej dotkliwe konsekwencje zdrowotne.

Zdrowie
Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko chorób serca
Zdrowie
Udar, demencja, rak i inne efekty oddychania zanieczyszczonym powietrze
Zdrowie
Farmaceutyki w wodzie stanowią niebezpieczeństwo dla człowieka?
Zdrowie
Amerykanie zmierzą się z dłuższym sezonem alergicznym. Powód jest prosty
Zdrowie
W Australii emisje z transportu zabijają więcej osób, niż wypadki drogowe
Zdrowie
Polscy studenci niewiele wiedzą o mikroplastiku w żywności