Częste i uporczywe fale upałów oraz długotrwałe susze występujące w Europie sprawiły, że w tym roku odnotowano w regionie wyjątkowo wiele pożarów. Doprowadziło to do rekordowych emisji CO2 z pożarów, które osiągnęły najwyższy poziom od 2007 roku.

Szacuje się, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, pożary na terenie Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii wyemitowały łącznie 6,5 megaton CO2.

Czytaj więcej

Europa boryka się z rekordowymi upałami i gwałtownymi pożarami

W Wielkiej Brytanii do połowy sierpnia odnotowano więcej pożarów niż przez cały ubiegły rok. Tegoroczne pożary w Hiszpanii strawiły obszar o powierzchni niemal 290 tys. hektarów, czyli mniej więcej 4,5 razy więcej niż wynosiła średnia roczna w latach 2006-2021. Silnie w tym roku płonęła również Portugalia, w której pożar objął łącznie powierzchnię ponad 100 tys. hektarów. Z ogniem walczyła również Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Francja, Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Niemcy, Czechy oraz Grecja. Jak podkreśla Mark Parrington, starszy naukowiec i ekspert ds. pożarów w Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), zdecydowana większość pożarów miała miejsce w regionach, gdzie zmieniający się klimat zwiększył palność roślinności, m.in. w południowo-zachodniej Europie.

Łącznie na terenie Unii Europejskiej od 4 czerwca do 3 września spłonęło ponad 500 tys. hektarów, czyli ponad dwa razy tyle, ile wynosi średnia z lat 2006-2021 (215 548 hektarów). Od początku roku pożary w Unii Europejskiej strawiły ponad 750 tys. hektarów, co stanowi niemal trzykrotność w porównaniu do średniej z ostatnich 15 lat.

Czytaj więcej

Pożary we Francji odpowiedzialne za rekordowe emisje CO2

Mimo, że władze krajowe oraz lokalne wydawały odpowiednie ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym, należy uznać, że nie zostały potraktowane z odpowiednią uwagą. Jak ocenia EFFIS, ponad 95 proc. pożarów wybuchło w efekcie działalności człowieka.

Ocieplający się klimat sprawia, że europejskie pożary przybierają na sile i częstotliwości. Coraz wyższe temperatury wpływają również na przemieszczanie się zagrożenia pożarowego coraz bardziej na północ, do krajów, które nie są na nie odpowiednio przygotowane. W tym roku szalejące w Europie pożary w ogromnym stopniu wykorzystały zdolność całego bloku do reagowania, w związku z czym władze unijne zdecydowały się na utworzenie unijnej floty samolotów przeciwpożarowych.