Ponad 77 proc. Europejczyków uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem

Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, obywatele i obywatelki Unii Europejskiej są bardzo zaniepokojeni zmianami klimatu. Ponad trzy czwarte ankietowanych postrzega je jako poważny problem.

Publikacja: 07.08.2023 13:29

Ponad 77 proc. Europejczyków uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem

Foto: Adobe Stock

Według najnowszego sondażu Eurobarometru, przeprowadzonego przez Komisję Europejską, ponad trzy czwarte (77 proc.) obywateli Unii Europejskiej postrzega zmianę klimatu jako poważny problem. Zmiany klimatu są uważane za najpoważniejszy problem na świecie przez respondentów w siedmiu krajach: Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Malcie, Holandii, Austrii, Finlandii i Szwecji. Problem ten znajduje się też w pierwszej trójce w 16 z 27 badanych państw członkowskich.

Europejczycy zgadzają się z tym, że podjęcie działań w sprawie zmian klimatu może przynieść korzyści. Większość Europejczyków jest zdania, że za przeciwdziałanie zmianom klimatu odpowiedzialne są Unia Europejska (56 proc.), rządy krajowe (56 proc.) oraz przedsiębiorstwa i przemysł (53 proc.). 35 proc. respondentów jest zaś zdania, że są osobiście odpowiedzialni za rozwiązanie tego problemu. Co więcej, ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych twierdzi, że istotne jest, by rządy krajowe (86 proc.) i Unia Europejska (85 proc.) podjęły działania w celu poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. – np. poprzez korzystanie z energii słonecznej czy kupowanie samochodów elektrycznych. Ponad połowa uważa natomiast, że przejście na zieloną gospodarkę powinno zostać przyspieszone (58 proc.) w obliczu rosnących cen energii i obaw o dostawy gazu po inwazji Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej

IPCC: pogłębiające się zmiany klimatu to zagrożenie dla ludzi oraz planety

Trzy czwarte (75 proc.) Europejczyków zgadza się z tym, że środki podjęte w celu walki ze zmianami klimatu będą zachęcać do innowacji, które sprawią, że przedsiębiorstwa w UE będą bardziej konkurencyjne – 29 proc. "całkowicie się z tym zgadza", z 46 proc. "raczej się z tym zgadza". Prawie tyle samo respondentów (73 proc.) zgadza się też z tym, że koszt szkód spowodowanych zmianami klimatu jest znacznie wyższy od kosztu inwestycji w zieloną transformację (33 proc. "całkowicie się zgadza", 40 proc. "raczej się zgadza"). Siedmiu na dziesięciu respondentów (70 proc.) uważa też, że ograniczenie importu paliw kopalnych spoza UE może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści gospodarcze dla UE (27 proc. całkowicie się zgadza, 43 proc. raczej się zgadza). Prawie ośmiu na dziesięciu respondentów (78 proc.) jest natomiast zdania, że należy przeznaczyć więcej publicznego wsparcia finansowego na przejście na czystą energię – nawet jeśli oznacza to zmniejszenie dotacji na paliwa kopalne (36 proc. całkowicie się zgadza, 42 proc. raczej się zgadza).

Jak podkreśla Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że obywatele europejscy rozumieją zagrożenie związane ze zmianą klimatu i nadal wspierają działania w dziedzinie klimatu podejmowane przez UE, rządy krajowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. - Dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej, ale także szansę na zapewnienie lepszej, zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości, jeżeli podejmiemy teraz działania na rzecz transformacji ekologicznej - mówi. 

Czytaj więcej

Polacy niepokoją się o środowisko, ale robią niewiele

Polacy oczekują, ale nie od siebie

W ramach najnowszego badania Eurobarometru przebadani zostali także Polacy. Zapytani zostali oni między innymi o to, czy uważają, że zmiany klimatyczne są problemem. 69 proc. badanych nazywa go „bardzo poważnym”, a 24 proc. „dość poważnym”. 80 proc. zgodziło się zaś ze stwierdzeniem, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i kwestie ochrony środowiska powinny być priorytetem w celu poprawy zdrowia publicznego. 78 proc. potwierdziło natomiast, że należy zwiększyć wsparcie finansowe ze środków publicznych przeznaczane na przejście na czyste źródła energii, nawet jeśli wiązałoby się to z koniecznością ograniczenia dotacji na paliwa kopalne. Polacy zapytani o ograniczenie emisji i wprowadzenie neutralnej gospodarki do 2050 roku, nie są jednak już tak przekonani. Całkowicie zgadza się z tym tylko niecała jedna czwarta badanych, a „raczej zgadza się” 61 proc. ankietowanych. Za przyspieszeniem przejścia na zieloną energię jest natomiast mniej niż połowa – bo 43 proc. – badanych.

Czytaj więcej

Polacy wolą kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom

Wyniki Eurobarometru wśród Polaków zaskakują natomiast przychylnością wobec zielonej transformacji. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. poparło 38 proc. respondentów, z czego tylko 21 proc. chciałoby wcześniejszej realizacji tego celu. Ponad połowa (55 proc., o 12 punktów więcej niż dwa lata temu) jest zdania, że Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie – nawet jeśli przekroczy 2050 r.

Badanie Eurobarometru pokazuje też, że o ile oczekujemy od UE i rządu ekologicznych działań, o tyle wciąż za mało wymagamy od siebie – jedynie 39 proc. polskich respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podjęło jakiekolwiek działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru, przeprowadzonego przez Komisję Europejską, ponad trzy czwarte (77 proc.) obywateli Unii Europejskiej postrzega zmianę klimatu jako poważny problem. Zmiany klimatu są uważane za najpoważniejszy problem na świecie przez respondentów w siedmiu krajach: Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Malcie, Holandii, Austrii, Finlandii i Szwecji. Problem ten znajduje się też w pierwszej trójce w 16 z 27 badanych państw członkowskich.

Europejczycy zgadzają się z tym, że podjęcie działań w sprawie zmian klimatu może przynieść korzyści. Większość Europejczyków jest zdania, że za przeciwdziałanie zmianom klimatu odpowiedzialne są Unia Europejska (56 proc.), rządy krajowe (56 proc.) oraz przedsiębiorstwa i przemysł (53 proc.). 35 proc. respondentów jest zaś zdania, że są osobiście odpowiedzialni za rozwiązanie tego problemu. Co więcej, ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych twierdzi, że istotne jest, by rządy krajowe (86 proc.) i Unia Europejska (85 proc.) podjęły działania w celu poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. – np. poprzez korzystanie z energii słonecznej czy kupowanie samochodów elektrycznych. Ponad połowa uważa natomiast, że przejście na zieloną gospodarkę powinno zostać przyspieszone (58 proc.) w obliczu rosnących cen energii i obaw o dostawy gazu po inwazji Rosji na Ukrainę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Klimat i ludzie
Globalny raport: czego wyborcy oczekują od polityków? Klimat na czele listy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Klimat i ludzie
NATO zbroi się na potęgę i ma coraz większy ślad węglowy. Polska w czołówce
Klimat i ludzie
UNICEF alarmuje: Zanieczyszczenie powietrza zagraża zdrowiu dzieci. Nowe dane
Klimat i ludzie
Ekstremalne upały w czerwcu przebiły kolejną barierę. Nowe dane naukowców
Klimat i ludzie
Kryzys klimatyczny napędza kryzys żywnościowy. Półtora miliarda ludzi zagrożone