Jak wynika z raportu „Zmiany klimatu a postrzeganie społeczne w Brazylii”, Brazylijczycy oczekują od swojego rządu stworzenia bardziej ekologicznej polityki i uwzględniania kwestii środowiskowych w swoich programach politycznych. Sami również deklarują, że starają się na co dzień podejmować działania mające na celu walkę z ociepleniem klimatu. Jak szacują autorzy raportu, istnieje szansa, że względy klimatyczne będą miały większy wpływ na brazylijskie wybory niż miało to miejsce w przeszłości.

Badanie przeprowadzono na grupie 2,6 tys. osób. Wśród respondentów zdecydowanie przeważała opinia, że zmiany klimatyczne należy uznać za fakt nieulegający wątpliwości. 90 proc. badanych potwierdzała, że klimat się ociepla, a 77 proc. zgodziło się, że wynika to z działalności człowieka. Jedynie 11 proc. ankietowanych uznała to za proces naturalny. Przeważała również postawa troski o przyszłe pokolenia – aż 90 proc. badanych stwierdziło, że pogłębiające się zmiany klimatyczne zdeterminują los przyszłych pokoleń, a 75 proc. uznało, że wpłyną bezpośrednio na życie ich oraz ich rodzin.

Rosi Rosendo z brazylijskiej organizacji Inteligência em Pesquisa e Consultoria w trakcie konferencji, na której zaprezentowano wyniki badania potwierdziła, że globalne ocieplenie jest problemem dla wszystkich klas społecznych, poziomów edukacji i opinii politycznych w całym kraju. Podkreśliła, jak ogromną wagę dla podniesienia świadomości klimatycznej Brazylijczyków ma rosnący dostęp do mediów społecznościowych.

Jak wynika z badania, 66 proc. Brazylijczyków uzyskuje informacje za pośrednictwem mediów i grup WhatsApp. Jednak pomimo tego, że 81 proc. uważa zmiany klimatyczne za kwestię istotną, jedynie co piąty respondent zadeklarował, że dysponuje odpowiednią wiedzą na ten temat.

Ankieta potwierdziła również, że poziom świadomości klimatycznej w Brazylii zależy od wykształcenia, wieku oraz orientacji politycznej. Z reguły młodsi i lepiej wykształceni ankietowani z poglądami raczej lewicowymi byli zorientowani lepiej w porównaniu z respondentami, których poglądy polityczne oscylowały bliżej centrum lub prawicy.

37 proc. respondentów uważa, że rząd powinien podjąć konkretne działania w walce ze zmianami klimatycznymi, a 32 proc. woli zawierzyć sektorowi prywatnemu. Co czwarty ankietowany uważa, że obywatele Brazylii wykazują się odpowiedzialnością klimatyczną, a 45 proc. deklaruje, że głosuje na polityków w oparciu o ich propozycje środowiskowe.