Czy owce są w stanie uratować bioróżnorodność w Karpatach?

Górska przyroda jest wyjątkowa, a troska o nią powinna być priorytetem. Wystarczy podać przykład Karpat, których puszcza stanowi ostoję dla wielu chronionych gatunków zwierząt. Góry są również istotne z uwagi na występującą tam, wyjątkową florę.

Publikacja: 19.11.2021 16:26

Czy owce są w stanie uratować bioróżnorodność w Karpatach?

Foto: Adobe Stock

Szacuje się, że na ich terenie rośnie 1,7 tysiąca gatunków roślin rodzimych oraz trwale zadomowionych, co stanowi około 75 proc. całej flory krajowej. Szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia również karpackie endomity, czyli gatunki występujące jedynie na określonym terenie, np. tojad mocny morawski czy urdzik karpacki, oraz subendemity, np. żywokost sercowaty.

O wyjątkowości karpackiej przyrody najlepiej świadczy fakt, że znajduje się tam 6 parków narodowych, w tym 3 o randze rezerwatów biosfery UNESCO, 135 rezerwatów przyrody, 83 obszary siedliskowe oraz 11 obszarów ptasich Natura 2000. Ochroną objęta jest połowa powierzchni polskich Karpat.

Zachowanie bioróżnorodności jest kwestią kluczową, choć niełatwą. W efekcie postępujących zmian klimatycznych, z Ziemi znika coraz więcej gatunków oraz całych ekosystemów. Zgodnie z raportem IPBES, około miliona gatunków jest obecnie zagrożonych wyginięciem.

Aby zadbać o bioróżnorodność w górach, niezbędne jest uwzględnienie użytkowania rolnego, jako sposobu jej ochrony. Tereny, na których trawa była regularnie koszona i które od wieków stanowiły miejsce wypasu zwierząt, umożliwiły wytworzenie się niszy ekologicznych.

Projekt „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo”, realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zakłada, że jedną z najskuteczniejszych metod zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach jest kulturowy, zrównoważony wypas owiec. Jak dowiodło badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym ScienceDirect, owce, podobnie jak kozy pozytywnie wpływają na zachowanie różnorodności gatunkowej muraw kserotermicznych poprzez rozsiewanie nasion epi- i endozoochorycznych.

W ramach projektu, ochrona in situ półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw oraz obecnych tam zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków, jest tam wdrażana poprzez wspieranie bądź przywracanie tradycyjnego wypasu owiec na wybranych halach.

Działania skoncentrowane są na ochronie 2 siedlisk przyrodniczych: 6230 – bogatych florystycznie górskich i niżowych muraw bliźniczkowych oraz 6520 – górskich łąk konietlicowych użytkowanych ekstensywnie. Ochrona w zakresie projektu obejmuje również 13 gatunków ptaków związanych z terenami otwartymi: cietrzewia, czajkę, derkacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego, orła przedniego, puchacza, sóweczkę, puszczyka uralskiego, gąsiorka, siwerniaka, świergotka łąkowego oraz drozda obrożnego.

W ramach realizacji tych założeń wykonano i postawiono 6 bacówek, wraz ze żłobami i koszorami. Wdrożono również monitoring siedlisk przyrodniczych oraz monitoring ornitologiczny.

Istotnym aspektem realizacji ochrony bioróżnorodności jest również edukacja, dlatego w ramach projektu prowadzone są szeroko zakrojone działania edukacyjne oraz promocja pasterstwa jako czynnej formy ochrony przyrody.

Szacuje się, że na ich terenie rośnie 1,7 tysiąca gatunków roślin rodzimych oraz trwale zadomowionych, co stanowi około 75 proc. całej flory krajowej. Szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia również karpackie endomity, czyli gatunki występujące jedynie na określonym terenie, np. tojad mocny morawski czy urdzik karpacki, oraz subendemity, np. żywokost sercowaty.

O wyjątkowości karpackiej przyrody najlepiej świadczy fakt, że znajduje się tam 6 parków narodowych, w tym 3 o randze rezerwatów biosfery UNESCO, 135 rezerwatów przyrody, 83 obszary siedliskowe oraz 11 obszarów ptasich Natura 2000. Ochroną objęta jest połowa powierzchni polskich Karpat.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Zwierzęta
Ekolodzy przeciw zabijaniu wilków w Europie
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Zwierzęta
Jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków jest już w Europie. „Tworzy superkolonie”
Zwierzęta
Bobry szkodzą klimatowi? Mają powodować większe emisje metanu
Zwierzęta
Niemcy i UE dyskutują o redukcji populacji wilków
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Zwierzęta
Niezwykle rzadki ptak poleciał z Polski do Francji. Zabili go myśliwi
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej