Grupa Elemental dostarcza metale ziem rzadkich pozyskane w procesie recyklingu odpadów, co zwiększa dostępność strategicznych surowców. Działalność grupy jest jednym z kluczowych elementów gospodarki obiegu zamkniętego. Główne cele środowiskowe to m.in. zwiększenie masy odpadów poddawanych recyklingowi, redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii.

Grupa dąży do zwiększenia udziału zielonej energii, redukcji zanieczyszczeń wody, wzrostu inwestycji w najnowsze technologie odzysku odpadów, zwiększenia świadomości ekologicznej. W ubiegłym roku w 16 z 21 zakładów średnie zużycie energii elektrycznej spadło o 15 proc. w stosunku do roku 2021. W 10 na 21 zakładów wdrożono działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej. W całej grupie stosuje się procesy ograniczające zużycie wody do celów technologicznych. Grupa w procesie recyklingu przetwarza wycofaną z eksploatacji elektronikę, katalizatory i płytki drukowane w celu odzyskania surowców, które następnie są wprowadzane do łańcucha dostaw. Wkrótce zacznie odzyskiwać surowce z baterii złomowanych pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Kurczące się światowe zasoby litu – pierwiastka niezbędnego w produkcji baterii do aut elektrycznych – zmuszają do poszukiwania jego alternatywnych źródeł. Ryzyka związane z wydobyciem pierwiastka ograniczy zakład recyklingu baterii litowo-jonowych budowany w Zawierciu za 150 mln euro. Obok zakładu powstała elektrownia fotowoltaiczna o mocy 12 MW. Umożliwi ograniczanie poboru energii z sieci dla recyklingu ogniw bateryjnych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

—kgk