KE opublikowała strategię polityki klimatycznej do 2030 r.

Pakiet Fit for 55 zakłada kompleksowe zmiany w energetyce, stworzenie nowego funduszu społecznego, opartego na dochodach z handlu emisjami dwutlenkiem węgla czy zasadzenie na terenie naszego kontynentu 3 miliardów drzew.

Publikacja: 14.07.2021 16:29

KE opublikowała strategię polityki klimatycznej do 2030 r.

Foto: ©European Union, 2021

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków dotyczących polityki klimatycznej, który ma pomóc w osiągnięciu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Postulaty pakietu Fit for 55 dotyczą m.in. rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych o nowe sektory. Wykorzystanie instrumentów do ustalania opłat za emisje ma przynieść dochody, które zostaną przeznaczone stworzenie funduszu społecznego na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Środki finansowe zostaną przekazane krajom członkowskim, by te mogły wspierać inwestycje m.in. na rzecz nowych systemów ogrzewania i chłodzenia czy upowszechnienie niskoemisyjnych środków transportu i redukcję o 100% emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów do 2035 roku.

Czytaj też: Znamy szkic „porozumienia paryskiego” dla bioróżnorodności

Zwiększony ma zostać poziom docelowy udziału OZE w energetyce na poziomie krajowym, który w 2030 roku ma wynieść 40%. Zapowiedziane w ramach pakietu dyrektywy mają także doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii na szczeblu europejskim. W tym celu sektor publiczny ma być zobowiązany do corocznej renowacji 3% swoich budynków, by zwiększać ich efektywność energetyczną, a także tworzyć nowe miejsca pracy. Istotnym zapisem nowego pakietu jest też wprowadzenie cen za emisje w przypadku niektórych produktów importowanych, by europejska walka o obniżenie poziomu emisji nie skutkowała przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji poza nasz kontynent. Pakiet ma być bowiem częścią zmiany globalnej, a nie przenoszeniem odpowiedzialności na inne regiony.

W Fit fot 55 znajdują się również zapisy dotyczące usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Rozporządzenie dotyczące gruntów, leśnictwa i rolnictwa ustanawia cel dla całej wspólnoty, wynoszący 310 milionów ton emisji CO2, które mają zostać usunięte do 2030 roku. Cele zostaną ustanowione również na poziomie poszczególnych krajów, którym w ich osiągnięciu pomoże dbanie i rozszerzanie naturalnych pochłaniaczy CO2. Strategia leśna Unii zakłada też zasadzenie 3 miliardów drzew w całej Europie do 2030 roku.

Jeszcze przed ogłoszeniem pakietu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen udzieliła komentarza na jego temat włoskiemu dziennikowi La Stampa. Zauważyła również, że Europejczycy oczekują „bardziej zdrowego życia, miejsc pracy i wzrostu, który nie będzie niszczył naszej natury”. Szefowa Komisji zadeklarowała też, że Unia Europejska jest „prekursorem czystej gospodarki”, jednak eksperci domagający się wprowadzenia szybkich zmian na postulaty pakietu zareagowali sceptycznie.

„Mitem jest twierdzenie, że cele polityki klimatycznej UE są ambitne. Są daleko niewystarczające” – uważa prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. „Nie zapewniają bowiem powstrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie poniżej 1,5°C. Nie gwarantują więc bezpieczeństwa klimatycznego ani społeczeństwu, ani gospodarce. Musimy zwiększyć ambicje w zakresie ograniczania emisji we wszystkich sektorach: energetyce, transporcie, budownictwie, rolnictwie i innych” – mówi Karaczun. Dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju dodaje, że „konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w okresie 1990 – 2030 o co najmniej 65%, a doprowadzenie do neutralności klimatycznej to już nie rok 2050, ale 2040. Taka jest konieczność chwili”.

Z kolei Patryk Białas, ekspert ds. sprawiedliwej transformacji Koalicji Klimatycznej (BoMiasto) uważa, że pakiet Fit for 55 stanowi krok we właściwym kierunku, ale działania Unii powinny być bardziej zdecydowane, a ambicje klimatyczne większe. „W Unii Europejskiej nie może być miejsca dla paliw kopalnych. Przepisy europejskie powinny umożliwić do 2030 roku zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do co najmniej 50% i zwiększenia oszczędności energii do co najmniej 45% w porównaniu do przewidywanego zapotrzebowania, a także doprowadzić UE do przejścia na system oparty w 100% na energii odnawialnej do 2040 roku” – uważa Białas.

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków dotyczących polityki klimatycznej, który ma pomóc w osiągnięciu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Postulaty pakietu Fit for 55 dotyczą m.in. rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych o nowe sektory. Wykorzystanie instrumentów do ustalania opłat za emisje ma przynieść dochody, które zostaną przeznaczone stworzenie funduszu społecznego na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Środki finansowe zostaną przekazane krajom członkowskim, by te mogły wspierać inwestycje m.in. na rzecz nowych systemów ogrzewania i chłodzenia czy upowszechnienie niskoemisyjnych środków transportu i redukcję o 100% emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów do 2035 roku.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Unia Europejska
Paulina Hennig-Kloska: Cele klimatyczne Polski na 2040 rok? Nieosiągalne
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Unia Europejska
Unia Europejska chce porozumienia w sprawie odejścia od paliw kopalnych
Unia Europejska
Bruksela mocno ograniczy emisyjność unijnych ciężarówek
Unia Europejska
Oszczędzanie to najważniejsza odpowiedź na kryzys
Unia Europejska
Norweski sposób na ekoinnowacje