W grudniu w Urugwaju odbyło się tygodniowe spotkanie Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (INC) ds. Zanieczyszczenia Tworzywami Sztucznymi w sprawie stworzenia wiążącego międzynarodowego traktatu dotyczącego tworzyw sztucznych – tzw. "Plastikowego traktatu" ONZ. Zdaniem ekspertów może stać się on w przyszłości jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Niektórzy eksperci jego cele porównują do tych, które wyznaczone zostały w Porozumieniu Paryskim. 

W oparciu o prognozy, mówiące o gwałtownym wzroście zanieczyszczeniu plastikiem do 2040 roku, 175 krajów zgodziło się współpracować w celu znalezienia wspólnych rozwiązań tego krytycznego problemu. 

To dopiero początek dyskusji na ten temat, a wstępne negocjacje mają potrwać co najmniej dwa lata, ale już teraz większość uczestników szczytu w Urugwaju zapewniło, że eliminacja zanieczyszczeń jest dla nich priorytetem. Problemem jest to, że nie uzgodniono dotychczas, od czego zacząć. Jedna strona walczy bowiem o całkowity zakaz stosowania tworzyw sztucznych oraz o ustanowienie przepisów międzynarodowych, które będą mogły monitorować ich produkcję, a druga, w tym najwięksi światowi producenci – wzywają do skupienia się na recyklingu.

Czytaj więcej

Badacze pracują nad przyjaznymi dla środowiska tworzywami. "Nowatorska metoda"

Dotychczas większość krajów oraz producentów popierała model, który określono w Porozumieniu Paryskim. Daje on konkretnym krajom możliwość określenia własnych planów działania, zamiast tworzenia globalnych przepisów. Zdaniem badaczy, prawnie wiążący traktat, określający wspólne cele, zasady i obowiązki, które muszą zostać wdrożone, może odnieść dużo większy sukces.

Badacze mają nadzieję, że negocjatorzy zajmą się nie tylko plastikowymi butelkami, słomkami czy reklamówkami, ale także mikroplastikiem, który znajduję się na dnie oceanów, w powietrzu i glebie, a nawet w żywności. 

Posiedzenia Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego mają odbywać się dwa razy w roku, a do końca 2024 roku ma zostać przygotowany ostateczny tekst dokumenty. Wielu ekspertów jest zdania, że to bardzo ambitny cel, biorąc pod uwagę ramy czasowe. W pierwszym spotkaniu udział wzięło ponad 500 przedstawicieli krajów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz biznesu.