Od początku nadchodzącego roku obowiązywać zaczną przepisy nowelizacji ustawy o odpadach dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Według nich, od 1 stycznia odpady budowlane oraz rozbiórkowe podlegać będą selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji. Sekcje te to drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne, w tym beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Oznacza to tyle, że odpadów z budowy nie będzie się już wrzucało do jednego worka lub kontenera, ale segregowało się je na miejscu. To samo dotyczyć będzie także odpadów remontowych.

Jak zaznaczono, obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych nie będzie dotyczył gospodarstw domowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

Czytaj więcej

ROP musi wejść w życie łącznie z systemem kaucji za butelki

Zmiany, które wejdą w życie, mają na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych norm związanych z ochroną środowiska. 1 stycznia wejdzie w życie art. 101a ustawy o odpadach. 

Eksperci podkreślają, że zasady pomogą uporać się między innymi z nielegalnymi wysypiskami śmieci, które są nie tylko problemem ekologicznym, ale i finansowym, gdyż usuwanie odpadów słono kosztuje.