Nowe dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) wskazują, że zamiast odchodzić od inwestycji w paliwa kopalne, rządy wydają na nie coraz więcej.

Analizy OECD i IEA wykazały, że w 2021 roku rządy 51 krajów przeznaczyły na projekty związane z paliwami kopalnymi 697,2 miliardów dolarów. To niemal dwukrotność rządowego wsparcia z roku poprzedniego, które wyniosło 362,4 miliardy dolarów. Kraje G20 przeznaczyły w ubiegłym roku na finansowanie paliw kopalnych 190 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 43 miliardy w porównaniu z rokiem 2020. O niemal połowę wzrosło również wsparcie dla producentów z tej branży.

Czytaj więcej

Paliwa kopalne blokują drogę do ludzkiego dobrobytu

Obie instytucje wzywają do odchodzenia od wspierania wysokoemisyjnych źródeł energii kopalnych i przekierowania finansowania publicznego na rozwój niskoemisyjnych alternatyw wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej. Ich eksperci prognozują jednak dalszy wzrost finansowania paliw kopalnych z uwagi na wzrost cen energii.

Zdaniem Mathiasa Cormana, sekretarza generalnego OECD, napięta sytuacja na rynku energetycznym, spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę, nie powinna prowadzić do wspierania brudnych źródeł energii.

„Atak Rosji na Ukrainę doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii i zachwiała bezpieczeństwem energetycznym. Znaczący wzrost subsydiów na paliwa kopalne zachęca jednak do marnotrawstwa konsumpcji, niekoniecznie docierając do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Musimy wdrożyć środki, które ochronią konsumentów przed ekstremalnymi skutkami zmieniających się sił rynkowych i geopolitycznych w sposób, który pomoże nam zachować neutralność węglową, a także bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenową” – oświadczył Corman.

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Fatih Birol, podkreślił, że dotowanie paliw kopalnych stanowi przeszkodę na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości.

„Trudność, z jaką borykają się rządy usuwaniu [dotacji na paliwa kopalne], jest podkreślana w czasie wysokich i niestabilnych cen paliw. Wzrost inwestycji w technologie i infrastrukturę czystej energii jest jedynym trwałym rozwiązaniem dzisiejszego globalnego kryzysu energetycznego i najlepszym sposobem na ograniczenie narażenia konsumentów na wysokie koszty paliw” – stwierdził szef IEA.