Polskie banki wciąż finansują paliwa kopalne. Pekao wypada najgorzej

Przedstawiciele Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” walczą o to, by polskie banki przyjęły strategie spójne z celami porozumienia paryskiego.

Publikacja: 17.06.2022 16:04

Polskie banki wciąż finansują paliwa kopalne. Pekao wypada najgorzej

Foto: Adobe Stock

Jako wyraz niezgody przeciwko wspieraniu przez bank Pekao S.A. branży paliw kopalnych, przedstawiciele Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” zorganizowali w środę protest pod jego siedzibą, w ramach którego we współpracy z artystą Arkiem Pasożytem namalowano wspólnie obraz, symbolizujący zaangażowanie banku w finansowanie tej wyjątkowo szkodliwej dla klimatu branży.

Data wydarzenia została ustalona z uwagi na odbywające się w tym czasie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao S.A., w którym udział wziął również przedstawiciel fundacji, jako akcjonariusz mniejszościowy. Fundacja wyjaśnia, że poprzez uczestnictwo w walnym zgromadzeniu ma szansę skierować pytania dotyczące strategii klimatycznej banku oraz jej wpływu na środowisko, a także zmobilizować do większego wysiłku w tym zakresie. Na całym świecie jest to coraz częściej praktykowany sposób wywierania presji na duże firmy.

Czytaj więcej

Banki wbrew zapewnieniom nadal finansują przemysł paliw kopalnych

Zdaniem fundacji, działania Banku Pekao S.A. w kwestii klimatycznej są niewystarczające z uwagi na fakt, że dotychczas zobowiązał się jedynie do zaprzestania finansowania nowych projektów wydobycia oraz spalania węgla kamiennego i brunatnego. Tymczasem w Polsce nie buduje się obecnie nowych kopalni oraz elektrowni węglowych, jest to zatem „bardzo nisko zawieszona poprzeczka”.

W maju fundacja opublikowała raport dotyczący zaangażowania banków w sektor paliw kopalnych, w którym analizuje działania siedmiu największych pod względem aktywów banków w Polsce w tym zakresie. Ich politykę oceniano w czterech kategoriach dotyczących finansowania energetyki węglowej, wydobycia węgla, oraz sektorów gazu i ropy.

Jak wynika z raportu, zdecydowanie najgorzej w zestawieniu wypada bank Pekao S.A.

„Pekao S.A. jest drugim największym bankiem w Polsce, jednak pod względem podejścia do problemu zmiany klimatu jest daleko w tyle za swoimi konkurentami. Brak polityki klimatycznej określającej datę zakończenia finansowania sektora węglowego, jak również unikanie tematu gazu to stanowisko nie do zaakceptowania w 2022 roku” – podkreśla Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Według opublikowanego niedawno raportu Banking on Climate Chaos, w ubiegłym roku największe banki świata wsparły branże paliw kopalnych kwotą 742 mld dolarów, poprzez udzielanie kredytów, obsługę emisji obligacji oraz zakup obligacji. Nie bez winy w tym zakresie pozostają również polskie banki – to m.in. przez umożliwienie emisji obligacji krajowych dla PGE przez Bank Pekao S.A. rozbudowano kopalnię i elektrownię Turów.

„Pekao S.A. to bank, którego polityka znacząco przyczynia się do degradacji środowiska. Dlatego wzywamy go do jak najszybszego zakończenia finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi” – apelują przedstawiciele Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Jako wyraz niezgody przeciwko wspieraniu przez bank Pekao S.A. branży paliw kopalnych, przedstawiciele Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” zorganizowali w środę protest pod jego siedzibą, w ramach którego we współpracy z artystą Arkiem Pasożytem namalowano wspólnie obraz, symbolizujący zaangażowanie banku w finansowanie tej wyjątkowo szkodliwej dla klimatu branży.

Data wydarzenia została ustalona z uwagi na odbywające się w tym czasie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao S.A., w którym udział wziął również przedstawiciel fundacji, jako akcjonariusz mniejszościowy. Fundacja wyjaśnia, że poprzez uczestnictwo w walnym zgromadzeniu ma szansę skierować pytania dotyczące strategii klimatycznej banku oraz jej wpływu na środowisko, a także zmobilizować do większego wysiłku w tym zakresie. Na całym świecie jest to coraz częściej praktykowany sposób wywierania presji na duże firmy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rachunek sumienia
Toksyny w przedmiotach codziennego użytku. W taki sposób zatruwamy morza
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rachunek sumienia
Naukowcy alarmują: ludzkość poniosła porażkę
Rachunek sumienia
Bogaci nie chcą się zrzucać na klimat
Rachunek sumienia
Szkody klimatyczne sięgają 16 mln dolarów na godzinę
Rachunek sumienia
Najbogatsi zagrażają globalnym celom klimatycznym