Transformacja energetyczna jako główny priorytet w sektorze odnawialnych źródeł energii

Branża energetyczna boryka się z licznymi problemami, spowodowanymi między innymi wojną na Ukrainie, inflacją, wysokimi cenami energii czy zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, zarówno przez gospodarstwa domowe, rolne, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.

Publikacja: 13.07.2023 18:00

Transformacja energetyczna jako główny priorytet w sektorze odnawialnych źródeł energii

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Expom Eco-Energy wychodząc naprzeciw tym problemom, permanentnie doskonali oferowane klientom rozwiązania z branży OZE, ale również odpowiedzialnie angażuje się w przyszły kształt sektora odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich działań było zorganizowanie sympozjum, którego główny temat obejmował przedstawienie i omówienie możliwości w uzyskaniu niezależności energetycznej.

Sympozjum odbyło się 20 czerwca br. w Kurzętniku, a jego zwieńczeniem było uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ceremonii wzięli udział posłowie, wiodący samorządowcy oraz kierownictwo i przedstawiciele firmy Expom S.A.,. Zaproszonymi gośćmi byli także przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Techników oraz dostawcy rozwiązań odnawialnych źródeł energii i instytucje wspierające tę gałąź gospodarki. Zaproszono również emerytowanych pracowników, którzy tworzyli tą firmę od podstaw.

Firma Expom Eco-Energy nie mogłaby zdobyć tak silnej pozycji na rynku, gdyby nie Prezes Zarządu i Akcjonariusz Spółki Rafał Domżalski, który od wielu lat zaangażowany jest w tematykę Odnawialnych Źródeł Energii. To właśnie pod jego nadzorem firma rozwinęła działalność kontynuując tradycje budowy siłowni wiatrowych z 40 letnim już doświadczeniem.

Uczestnicy sympozjum mieli okazję zobaczyć prezentację firmy, która przedstawiała między innymi cele i strategie spółki ukierunkowane na niezależność energetyczną zarówno osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji samorządowych oraz rolników. Obecni mogli również poznać powody, dla których powstało nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe spółki posiadające aż 42 punkty pomiarowe, zbierające i rejestrujące dane odnośnie produkcji oraz zużycia energii elektrycznej jak i cieplnej. Są to urządzenia OZE takie jak: turbiny wiatrowe od 0,5 KW do 10 KW, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, maty grzewcze, oświetlenie hybrydowe i inne. Dzięki nim firma może skutecznie dobierać parametry wykonywanych instalacji. Ciekawostką jest, że w Polsce nie ma innych, w których można wykonać jednocześnie tego typu badania.

Dzięki tak zaawansowanym działaniom Expom Eco-Energy skupia się na kompleksowej obsłudze klientów zainteresowanych źródłami energii odnawialnej, począwszy od zaprojektowania indywidualnych systemów OZE, poprzez pomoc w uzyskaniu dofinansowania z rządowych projektów, aż po instalacje i opiekę po sprzedażową.

Firma wdrożyła innowacyjny program obsługi klienta, dzięki któremu, za pomocą kilku prostych kroków, każdy może zaprojektować instalację i zobaczyć jej finalny wygląd. Program ten daje odpowiedzi na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz sposobu finansowania danej inwestycji.

Samo Sympozjum przyniosło wiele ciekawych konkluzji. Prelekcja przedstawiciela Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. Piotra Doerffera wskazała na zasadność rozwoju rynku OZE w celu uniezależnienia się od czynników zewnętrznych spowodowanych inflacją, czy wojną na Ukrainie. Profesor Doerffer wielokrotnie argumentował zasadność badań w zakresie zwiększenia skuteczności dostarczanych instalacji na rynku, a przede wszystkim wskazywał na ścisłą współpracę pomiędzy nauką i biznesem.

Sympozjum kurzętnickie zostało wzbogacone pokazem nowinek technologicznych z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowano min. zastosowanie bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w samochodach elektrycznych marki Jaguar i Mercedes. Goście mogli przejechać się autami i zobaczyć jak w praktyce funkcjonują proponowane udoskonalenia.

Otwarcie centrum badawczego poprzedziło wystąpienie Prezesa Zarządu Rafała Domżalskiego, który opowiedział o działalności firmy Expom Eco-Energy. Następnie, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali parlamentarzyści, pracownicy Expom Eco-Energy, świata nauki oraz pozostałych instytucji. To kolejny etap w budowaniu pozycji eksperta na rynku przez firmę oraz milowy krok ku doskonałości energetycznej.

Kluczowym elementem wydarzenia był panel dotyczący transformacji i niezależności energetycznej w dobie kryzysu energetycznego. Gośćmi Debaty byli: Robert Gontarz poseł na Sejm, Tomasz Waruszewski Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Jolanta Paplińska Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzętniku, Rafał Domżalski przedstawiciel biznesu, Prezes Zarządu Expom S.A., prof. dr. hab. Renata Marks-Bielska przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, prof. dr. hab. Piotr Doerffer przedstawiciel Politechniki Gdańskiej oraz Daniel Raczkiewicz Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii. W czasie dyskusji padły pytania dotyczące naukowych, politycznych i biznesowych rozwiązań ukierunkowanych na programy wsparcia oraz rozwój technologii OZE, współpracy pomiędzy biznesem, a nauką.

Poseł Robert Gontarz zaznaczył, że Polska, tak jak inne kraje europejskie, w centrum swoich działań stawia na transformację energetyczną, a przejawia się to chociażby w takich programach jak Mój Prąd, Moje Ciepło czy też Czyste Powietrze. Skierowane są one nie tylko do mieszkańców miast, ale i wsi. Jak zaznaczył przedstawiciel Rządu panele fotowoltaiczne przestały być czymś zaskakującym, nieznanym, innowatorskim. Mniejsze koszty za rachunki przyczyniają się do rosnącej popularności fotowoltaiki, która za jakiś czas może stać się standardem w wielu domach.

Prezes Zarządu Expom S.A. przedstawił problem braku niezależności energetycznej przedsiębiorcy. Według Rafała Domżalskiego to problem złożony wynikający głównie z braku regulacji prawnych.

Daniel Raczkiewicz przedstawiciel Krajowej Izby Klastrów Energii zwrócił natomiast uwagę na kluczowe znaczenie magazynów energii, dzięki którym uzyskane nadwyżki energetyczne mogłyby uzupełniać braki po zachodzie słońca, kiedy prąd oraz ogrzewanie są w dużym zakresie eksploatowane przez Polaków. Wskazał również, że kolejne inwestycje powinny zostać wykorzystane do rozwoju elastyczności usług, jak również systemów IT służących do zarządzania OZE.

Z kolei Tomasz Waruszewski, Wójt Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie potwierdził, że samorządy od lat biorą aktywny udział w transformacji OZE. Przejawia się to w finansowym wsparciu biogazowni i farm fotowoltaicznych.

W kolejnej części sympozjum zostały przedstawione naukowe kwestie związane z OZE. Renata Marks-Bielska, przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wskazywała, że nowe rozwiązania wymagają dużych inwestycji, dlatego placówki naukowe współpracują z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w odnawialnych źródłach energii. Co więcej, w działaniach tych niezbędna jest symbioza. Widać to chociażby przez utworzenie przy współpracy z firmą Expom Eco-Energy studiów dualnych na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dalsza współpraca ma koncentrować się wokół tworzenia rozwiązań z zakresu OZE, służących w przyszłości przedsiębiorcom i praktyce gospodarczej.

Profesor dr. hab. inż. Piotr Doerffer wskazał poważny problem innowacji z zakresu energetyki odnawialnej. Nie ma bowiem rynku, który pozwalałby na rozwój technologii, a co za tym idzie – potrzeba ogromnych pieniędzy, by móc podjąć praktyczne działania. Finansowe wsparcie skierowane jest na przemysł, a placówki naukowe mogą jedynie pełnić role partnerów, co powoduje problem własności intelektualnej. Profesor docenił starania firmy Expom Eco-Energy, która wspiera rozwój nowoczesnych technologii opracowywanych na wyższych uczelniach i w ośrodkach badawczych.

Swój głos zabrała również przedstawicielka placówki oświatowej – Jolanta Paplińska. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku podkreśliła, że nie tylko realne działania z zakresu OZE mogą zmienić przyszłość, ale również edukacja dzieci oraz młodzieży, gdyż to oni będą mieli decydujący wpływ na formowanie się standardów życia w Polsce. Kurzętnicka placówka oświatowa regularnie korzysta ze wsparcia Expom Eco-Energy w zakresie nauki i dofinansowania eco pracowni.

Według Rafała Domżalskiego, świat nauki ma zasadniczy wpływ na transformację i standaryzację niezależności energetycznej. Dzięki szkołom podstawowym młodzież może zwiększyć swoją wiedzę na temat OZE zarówno w teorii jak i praktyce, szkoły średnie przyczyniają się natomiast do wykształcenia kadry serwisantów, którzy w przyszłości będą serwisować urządzenia OZE. Jeśli chodzi natomiast o uczelnie wyższe, prowadzone badania pokazują studentom, że rozwój w OZE dotyczy zarówno dużych aglomeracji, jak i małych miast oraz wsi. Expom Eco-Energy dąży do rozwoju współpracy z jednostkami naukowymi, ale też do udziału w sprawach legislacyjnych w tematyce OZE, czy wdrażania nowych technologii wraz z instytucjami wpierającymi rozszerzenie tematu zielonej energii jak np. Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii.

Debata na temat transformacji i niezależności energetycznej w dobie kryzysu energetycznego została zakończona konstruktywnymi wnioskami. Uczestnicy panelu gremialnie stwierdzili, że wymagana jest inicjatywa obywatelska ukierunkowana na prace legislacyjne w Sejmie w kwestii uzyskania niezależności energetycznej. Expom Eco-Energy umożliwia realizację tej inicjatywy poprzez rozwiązania pozwalające na zdobycie niezależności energetycznej oraz wyposażenia budynków w systemy zasilania w energię elektryczną i cieplną z Odnawialnych Źródeł Energii.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Expom Eco-Energy wychodząc naprzeciw tym problemom, permanentnie doskonali oferowane klientom rozwiązania z branży OZE, ale również odpowiedzialnie angażuje się w przyszły kształt sektora odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich działań było zorganizowanie sympozjum, którego główny temat obejmował przedstawienie i omówienie możliwości w uzyskaniu niezależności energetycznej.

Pozostało 96% artykułu
Odnawialne Źródła Energii
Otwarto największą na świecie farmę fotowoltaiczną w Dubaju
Odnawialne Źródła Energii
Polska firma zbuduje największą morską elektrownię wiatrową na świecie
Odnawialne Źródła Energii
Pożary paneli fotowoltaicznych. Czy ta technologia jest bezpieczna?
Odnawialne Źródła Energii
Raport: Potrojenie udziału OZE do 2030 roku w zasięgu ręki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Odnawialne Źródła Energii
Rekordowy maj w UE. Paliwa kopalne wygenerowały mniej energii niż wiatr i słońce