Rozwijamy fotowoltaikę i farmy wiatrowe

Do 2030 roku planujemy wybudować 3 gigawaty mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych, systematycznie zwiększamy też potencjał w energetyce wiatrowej – mówi Mariusz Iskierski, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

Publikacja: 27.06.2023 08:00

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej

Rozmawiamy na konferencji dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Zanim jednak przejdziemy do tematyki związanej z tą branżą, zapytam o fotowoltaikę. Grupa PGE ma ambicje być liderem w rozwoju projektów słonecznych w Polsce. Jak wygląda realizacja tych planów?

Zgodnie ze strategią celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE odpowiedzialna za realizację tego programu, zabezpieczyła na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Już teraz prowadzimy prace budowlane związane z farmami PV o mocy powyżej 200 MW, a na przełomie tego i przyszłego roku Grupa PGE będzie mieć ok. 500 MW w wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacjach słonecznych. Docelowo planujemy uruchamiać w każdym roku ok. 250–300 megawatów w fotowoltaice.

A jak wygląda aktywność Grupy PGE, jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową?

Grupa PGE jest obecnie największym w Polsce producentem energii z wiatru. Posiadamy 20 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 770 MW. W kolejnych latach chcemy umocnić tę pozycję. Tylko do końca dekady nasz portfel inwestycyjny w wietrze ma wzrosnąć o niemal 1 GW mocy zainstalowanej. Liberalizacja ustawy odległościowej z pewnością pomoże w realizacji tych zamierzeń. Obecnie podejmujemy decyzje, które z dotychczas zamrożonych projektów będziemy uruchamiać. W pierwszej kolejności, w rejonach planowanych inwestycji, muszą być zmienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzone badania środowiskowe. Jesteśmy też otwarci na akwizycje.

Podczas kongresu w Serocku wiele mówiło się o wyzwaniach stojących przed branżą OZE w Polsce. Bardzo ważną kwestią jest m.in. uzyskanie warunków przyłączeniowych. Jak to wygląda w przypadku Grupy PGE i jak sobie z tym radzicie?

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, które są w ograniczony sposób sterowalne – okazał się dla wytwórców dużym wyzwaniem technologicznym. Systemy przepływu energii nie są bowiem przystosowane do nierównomiernej produkcji energii. Wynika to z tego, że nasze sieci były projektowane i budowane pod duże jednostki wytwórcze, posiadające odpowiednie rezerwy mocy. To w obecnych czasach jest niewystarczające i wymusza opracowanie nowych sposobów stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych. Co ciekawe, z tym wyzwaniem mierzy się nie tylko Polska. Dotyka ono również innych krajów takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy.

W obecnej sytuacji pewnym doraźnym rozwiązaniem może być tzw. cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury energetycznej przez dwa różne źródła wytwarzania energii jak farmy wiatrowe i słoneczne. W Grupie PGE rozważamy też wykorzystanie tego rozwiązania z udziałem hydroenergetyki. Posiadamy prawie 30 elektrowni wodnych, które nie zawsze wykorzystują w pełni swoje moce przyłączeniowe. To otwiera przed nami duże możliwości. Dlatego poważnie rozważamy możliwość budowy w pobliżu tych obiektów zarówno elektrowni słonecznych, jak i wiatrowych.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej

Rozmawiamy na konferencji dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Zanim jednak przejdziemy do tematyki związanej z tą branżą, zapytam o fotowoltaikę. Grupa PGE ma ambicje być liderem w rozwoju projektów słonecznych w Polsce. Jak wygląda realizacja tych planów?

Pozostało 91% artykułu
Odnawialne Źródła Energii
Polska firma zbuduje największą morską elektrownię wiatrową na świecie
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Odnawialne Źródła Energii
Pożary paneli fotowoltaicznych. Czy ta technologia jest bezpieczna?
Odnawialne Źródła Energii
Raport: Potrojenie udziału OZE do 2030 roku w zasięgu ręki
Odnawialne Źródła Energii
Transformacja energetyczna jako główny priorytet w sektorze odnawialnych źródeł energii
Odnawialne Źródła Energii
Rekordowy maj w UE. Paliwa kopalne wygenerowały mniej energii niż wiatr i słońce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej