Rozwijamy fotowoltaikę i farmy wiatrowe

Do 2030 roku planujemy wybudować 3 gigawaty mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych, systematycznie zwiększamy też potencjał w energetyce wiatrowej – mówi Mariusz Iskierski, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

Publikacja: 27.06.2023 08:00

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej

Rozmawiamy na konferencji dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Zanim jednak przejdziemy do tematyki związanej z tą branżą, zapytam o fotowoltaikę. Grupa PGE ma ambicje być liderem w rozwoju projektów słonecznych w Polsce. Jak wygląda realizacja tych planów?

Zgodnie ze strategią celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE odpowiedzialna za realizację tego programu, zabezpieczyła na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Już teraz prowadzimy prace budowlane związane z farmami PV o mocy powyżej 200 MW, a na przełomie tego i przyszłego roku Grupa PGE będzie mieć ok. 500 MW w wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacjach słonecznych. Docelowo planujemy uruchamiać w każdym roku ok. 250–300 megawatów w fotowoltaice.

A jak wygląda aktywność Grupy PGE, jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową?

Grupa PGE jest obecnie największym w Polsce producentem energii z wiatru. Posiadamy 20 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 770 MW. W kolejnych latach chcemy umocnić tę pozycję. Tylko do końca dekady nasz portfel inwestycyjny w wietrze ma wzrosnąć o niemal 1 GW mocy zainstalowanej. Liberalizacja ustawy odległościowej z pewnością pomoże w realizacji tych zamierzeń. Obecnie podejmujemy decyzje, które z dotychczas zamrożonych projektów będziemy uruchamiać. W pierwszej kolejności, w rejonach planowanych inwestycji, muszą być zmienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzone badania środowiskowe. Jesteśmy też otwarci na akwizycje.

Podczas kongresu w Serocku wiele mówiło się o wyzwaniach stojących przed branżą OZE w Polsce. Bardzo ważną kwestią jest m.in. uzyskanie warunków przyłączeniowych. Jak to wygląda w przypadku Grupy PGE i jak sobie z tym radzicie?

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, które są w ograniczony sposób sterowalne – okazał się dla wytwórców dużym wyzwaniem technologicznym. Systemy przepływu energii nie są bowiem przystosowane do nierównomiernej produkcji energii. Wynika to z tego, że nasze sieci były projektowane i budowane pod duże jednostki wytwórcze, posiadające odpowiednie rezerwy mocy. To w obecnych czasach jest niewystarczające i wymusza opracowanie nowych sposobów stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych. Co ciekawe, z tym wyzwaniem mierzy się nie tylko Polska. Dotyka ono również innych krajów takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy.

W obecnej sytuacji pewnym doraźnym rozwiązaniem może być tzw. cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury energetycznej przez dwa różne źródła wytwarzania energii jak farmy wiatrowe i słoneczne. W Grupie PGE rozważamy też wykorzystanie tego rozwiązania z udziałem hydroenergetyki. Posiadamy prawie 30 elektrowni wodnych, które nie zawsze wykorzystują w pełni swoje moce przyłączeniowe. To otwiera przed nami duże możliwości. Dlatego poważnie rozważamy możliwość budowy w pobliżu tych obiektów zarówno elektrowni słonecznych, jak i wiatrowych.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej

Odnawialne Źródła Energii
Otwarto największą na świecie farmę fotowoltaiczną w Dubaju
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Odnawialne Źródła Energii
Polska firma zbuduje największą morską elektrownię wiatrową na świecie
Odnawialne Źródła Energii
Pożary paneli fotowoltaicznych. Czy ta technologia jest bezpieczna?
Odnawialne Źródła Energii
Raport: Potrojenie udziału OZE do 2030 roku w zasięgu ręki
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Odnawialne Źródła Energii
Transformacja energetyczna jako główny priorytet w sektorze odnawialnych źródeł energii