UE: w 2030 roku udział 42,5 proc. energii będzie pochodzić z OZE

W czasie trójstronnych negocjacji unijnych osiągnięto porozumienie co do znaczącego zwiększenia udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Publikacja: 31.03.2023 12:16

UE: w 2030 roku udział 42,5 proc. energii będzie pochodzić z OZE

Foto: Adobe Stock

Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska ustaliły, że do końca dekady udział energii odnawianej w unijnym miksie energetycznym wyniesie 42,5 proc. Stanowi to kompromis pomiędzy celem 45 proc., o który zabiegała Komisja Europejska i Parlament, a 40 proc., które sugerowała część członków Rady Unii Europejskiej, w tym Polska. Cel 45 proc. poparły m.in. Dania, Niemcy oraz Hiszpania. Wniosek w tej sprawie musi zostać zaakceptowany przez przedstawicieli państw członkowskich Unii w Radzie, a następnie w Parlamencie.

Nowe porozumienie ma zastąpić obecny cel, zakładający, że do 2030 roku udział OZE wyniesie 32 proc. Bardziej ambitny cel ma wesprzeć dążenie do celu klimatycznego Unii Europejskiej, która do 2050 roku zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną oraz ułatwić całkowitą rezygnację z rosyjskich paliw kopalnych.

Czytaj więcej

UE chce zielonego budownictwa. Trzeba będzie remontować domy

Jak podkreśla Aleksander Śniegocki, prezes think tanku Instytut Reform, nowy cel energetyczny to spore wyzwanie dla Unii Europejskiej.

– Dla całej UE oznacza to blisko dwukrotne przyspieszenie rozwoju źródeł odnawialnych w obecnej dekadzie względem obecnych planów. Polska ma tu szczególnie dużo do zrobienia – komentuje.

– Dla Polski kluczowe jest to, że mamy ostatecznie określony punkt odniesienia dla przygotowania własnych dokumentów strategicznych, w szczególności Polityki Energetycznej Polski 2040 i Krajowego Planu Energii i Klimatu. Pamiętajmy, że KPEiK będzie oceniany przez Komisję w oparciu o nowe cele dla OZE. Aby uniknąć dalszego wzrostu dystansu do reszty Europy, powinniśmy ustalić znacznie ambitniejsze cele niż poprzednio – mówi Śniegocki.

W 2021 roku Unia Europejska uzyskała z OZE 22 proc. swojej energii, jednak udział energii słonecznej oraz wiatrowej, mocno się różnił w zależności od kraju. Najlepszy wynik osiągnęła Szwecja, której energetykę OZE zasiliły w 63 proc., podczas gdy w Luksemburgu, na Malcie, w Holandii i Irlandii nie sięgały nawet 13 proc. Udział OZE w polskim miksie energetycznym wyniósł wówczas niecałe 16 proc.

OZE
Odnawialne Źródła Energii
Czysta energia wiedzie prym
Odnawialne Źródła Energii
Fotowoltaika podbija świat, ale wciąż wymaga udoskonalenia
Odnawialne Źródła Energii
Rekord OZE. Tak zielona Polska nie była jeszcze nigdy
Odnawialne Źródła Energii
OZE na dobrej drodze, aby wysłać węgiel do lamusa
Odnawialne Źródła Energii
MAE: do 2025 roku OZE zdominują rynek energii
Odnawialne Źródła Energii
2022 przyniósł przełom pod względem inwestycji w czystą energię