Tak wynika z raportu „Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2022”. Dokument opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy wskazuje, że w ubiegłym roku liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej sięgnęła 12,7 mln. Autorzy raportu podkreślają, że głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój tego obszaru są koszty, a także dynamika pracy.

Czytaj więcej

W Polsce ruszyła największa farma fotowoltaiczna w Europie Środkowo-Wschodniej

Świat przestawia się na zieloną energię

Autorzy raportu podkreślają potencjał jej dalszego rozwoju, powołując się na ciągły wzrost zapotrzebowania na czystą energię. Jak wynika z opublikowanego na początku miesiąca raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w ubiegłym roku zainstalowano ok. 257 GW mocy odnawialnej energii elektrycznej, zwiększając łączną moc o 9 proc. Mniej więcej 88 proc. tego przyrostu wygenerowała energia słoneczna oraz wiatrowa.

Najwięcej miejsc pracy w 2021 roku zapewnił rozwój energetyki słonecznej, w której zatrudnienie znalazło 4,3 miliona osób. Stanowi to ponad jedną trzecią wszystkich pracowników rynku energii odnawialnej. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce państw pod względem liczby miejsc pracy w tym sektorze, wyprzedzając Niemcy, Wietnam oraz Australię.

Kolejnym sektorem zapewniającym największe zatrudnienie w obszarze czystej energii okazały się energetyka wodna oraz biopaliwa, które zapewniły po 2,4 miliona miejsc pracy. W energetyce wiatrowej zatrudnienie znalazło natomiast 1,3 miliona osób.

Raport wykazał, że liczba miejsc pracy związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii rośnie w kolejnych państwach, przy czym najwięcej znajduje się w Azji. Niekwestionowanym liderem są Chiny, generujące 42 proc. globalnego zatrudnienia. Kraj wysunął się na prowadzenie pod względem produkcji oraz instalacji paneli fotowoltaicznych, tworzy również coraz więcej miejsc pracy w morskiej energetyce wiatrowej.

Unia Europejska oraz Brazylia na rynku czystej energii zapewniają po 10 proc. miejsc pracy, a Stany Zjednoczone oraz Indie po 7 proc.

Kryzys przyspiesza rewolucję

W Unii Europejskiej najwięcej miejsc pracy związanych z energetyką odnawialną zapewnia obecnie sektor biomasy, która stanowi niemal 60 proc. lokalnej produkcji czystej energii. Autorzy raportu zauważają, że Europa, która odpowiada za ok. 40 proc. światowej produkcji energii wiatrowej i znajduje się w ścisłej czołówce pod względem eksportu związanego z nią sprzętu, stara się zwiększać również swój potencjał w zakresie fotowoltaiki.

Światowy kryzys energetyczny uwypuklił konieczność przyspieszenia inwestycji w projekty z zakresu czystej energii w Afryce. Oczekuje się, że do 2030 roku odnawialne źródła energii będą tam stanowić główne źródło energii elektrycznej, obecnie jednak kontynent nie może się pochwalić szczególnymi osiągnięciami w tym zakresie. Szacuje się, że Afryka dysponuje ok. 1 proc. globalnych mocy energetyki słonecznej oraz wiatrowej.

Autorzy raportu podkreślają rolę Meksyku w rozwoju energetyki wiatrowej, będącego głównym dostawcą łopat do turbin wiatrowych zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej. Po zwiększeniu mocy energetyki wiatrowej do ponad 7 GW liczba miejsc pracy w sektorze spadła z 11,5 tys. w 2020 roku do 7 tys. w roku następnym. Jak wynika z opublikowanej w tym roku analizy Global Wind Energy Council, do 2026 roku rozwój energetyki wiatrowej może tam doprowadzić do utworzenia nawet 29 tys. miejsc pracy.

Brazylia pozostaje głównym pracodawcą w dziedzinie biopaliw. Kraj odnotował w ubiegłym roku rekordowy przyrost mocy zarówno w zakresie energetyki słonecznej, jak i wiatrowej, co przekłada się na wzrost zatrudnienia w tym obszarze. Kolejne miejsca pracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej pojawiają się z kolei w Stanach Zjednoczonych, które planują dalszy rozwój sektora.

Wsparcie rynku pracy

Francesco La Camera, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, komentując raport, stwierdził, że „w obliczu licznych wyzwań miejsca pracy związane z energią odnawialną pozostają odporne i okazują się niezawodnym motorem rozwoju rynku pracy”. Szef IRENA podkreślił też istotną rolę rządów, które odpowiadają za wprowadzenie odpowiedniej polityki, zachęcającej do tworzenia kolejnych miejsc pracy w sektorze czystej energii.

– Pobudzenie krajowego łańcucha wartości nie tylko stworzy możliwości biznesowe i nowe miejsca pracy dla ludzi i społeczności lokalnych. Zwiększy również niezawodność łańcucha dostaw i przyczyni się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego – oświadczył La Camera.