Jakie miejsce w strategii PGE zajmują odnawialne źródła energii (OZE)?

Grupa PGE jest dziś największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Nasze jednostki wytwórcze zapewniają blisko 40 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Bardzo ważne miejsce w Grupie Kapitałowej PGE zajmują OZE. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 roku, ogłoszoną w październiku 2020 r., OZE będą najważniejszym elementem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Do 2030 r. chcemy być niskoemisyjni, a naszym celem jest osiągnięcie zeroemisyjności w 2050 r.

W jaki sposób chcecie osiągnąć te cele?

Już dziś jesteśmy również największym w skali Polski wytwórcą energii wiatrowej pochodzącej ze źródeł na lądzie. Chcemy ten obszar rozszerzać. W strategii mamy zapisane, że w 2030 roku będziemy posiadać co najmniej 1,7 gigawata mocy zainstalowanych w sektorze onshore. Ale OZE to również energetyka słoneczna. Tutaj do 2030 roku chcemy osiągnąć 3 gigawaty mocy zainstalowanej.

A jak wyglądają działania PGE, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, czyli sektor offshore?

To dzisiaj temat, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W sektorze offshore chcemy dysponować w 2030 roku mocą co najmniej 2,5 gigawata na polskim szelfie bałtyckim. Chcemy to osiągnąć poprzez budowę trzech projektów: Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3. Na dzisiaj najbardziej zaawansowane są Baltica 2 i Baltica 3, które budujemy wspólnie z naszym duńskim partnerem Ørsted. Chcemy, by pierwszy prąd z tych dwóch farm popłynął w 2026 r., a z kolejnej farmy w 2027 r. Taki jest cel strategiczny Grupy PGE i bardzo mocno pilnujemy harmonogramu, by go osiągnąć.

Jaka będzie skala inwestycji wymaganych do realizacji tych wszystkich projektów?

Szacujemy, że do 2030 roku Grupa PGE wyda na projekty inwestycyjne 75 mld zł. Co najmniej połowa tych środków będzie wydawana na OZE. To bardzo ważne. Co najmniej 300 mln zł z niedawnej nowej emisji akcji zostanie przekazanych na projekty w sektorze onshore. Sukcesywnie środki, które będziemy pozyskiwać, nie tylko z naszego kapitału, ale również z zewnętrznych źródeł finansowania, chcemy lokować właśnie w OZE, a także w infrastrukturę sieciową, ponieważ jest ona nieodzowna przy budowie nowych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Bardzo ważnym elementem finansowania naszych inwestycji jest wspomniane już pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Według naszych szacunków z takich źródeł pozyskamy ok. 25 proc. finansowania, które możemy wykorzystać przy realizacji naszych projektów, w tym przy budowie farm wiatrowych na Bałtyku.

Jakie są największe wyzwania związane z zaangażowaniem PGE w OZE? Czy to jest właśnie kwestia pozyskania finansowania?

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Wyzwaniem jest przede wszystkim dotrzymanie harmonogramu. Jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. PGE poprzez inwestycje realizuje również strategię polskiego rządu. Są tam określone m.in. zadania związane z zieloną transformacją w energetyce, ale również musimy myśleć o podstawie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Agresja Rosji na Ukrainę, a także surowcowy szantaż Rosji wobec Zachodniej Europy, przede wszystkim konieczność uniezależnienia się od gazu ziemnego z Rosji, pokazały, że jeszcze pilniejsze niż dotąd okazuje się wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i dążenie do uzyskania pełnej suwerenności energetycznej naszego kraju. Rozwój OZE, w szczególności polskiego sektora offshore, to kwestia absolutnie priorytetowa.