Jakie są ambicje grupy EDF, w tym państwa spółki, która w ramach grupy odpowiada za energię odnawialną, w zakresie transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)?

Grupa EDF na całym świecie jest liderem w dziedzinie produkcji niskoemisyjnej energii elektrycznej. Posiada 34 GW przyłączonej mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych i realizuje obecnie projekty budowy OZE poprzez swoją spółkę EDF Renewables, która działa już w 22 krajach na świecie. Natomiast do 2030 r., ambicją Grupy EDF jest osiągnąć pułap 60 GW mocy zainstalowanej w OZE. Mamy więc wiele do zrobienia w transformacji energetycznej w Polsce i na całym świecie.

Zatem jaką rolę w państwa działaniach odgrywa Polska?

Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym planowane podwojenie gigawatów OZE chcemy zrealizować poprzez projekty, które prowadzimy już od dziesięciu lat, czyli projekty farm wiatrowych na lądzie, farm fotowoltaicznych, ale w głównej mierze poprzez uczestnictwo w realizacji polskiego programu offshore, który jest niezwykle interesujące z naszej perspektywy z uwagi na swoją skalę i potencjał.

Jakbyście podsumowali dziesięć lat waszej obecności na polskim rynku?

EDF Renewables zrealizował w Polsce pięć farm wiatrowych. Trzy z nich o mocy 175 MW są ciągle w naszym portfelu i dostarczają energię elektryczną do polskich domów. Ale nasz portfel na tym się nie kończy. Posiadamy łącznie 800 megawatów w różnych projektach, w głównej mierze w farmach wiatrowych na lądzie, które z kolei czekają na liberalizację ustawy 10H – na konferencji w Serocku sporo się o niej mówiło. Projekty onshore będą mogły być zrealizowane dość szybko pod warunkiem liberalizacji tej ustawy, ponieważ wiele z nich jest na zaawansowanym etapie przygotowań. W naszym portfelu mamy także wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych i kilka pilotażowych projektów magazynów energii, które będą bardzo potrzebne w całym systemie elektroenergetycznym.

A jeśli chodzi o wspomniane już projekty na morzu?

Złożyliśmy dziesięć wniosków na 11 ogłoszonych w Polsce postępowań na nowe pozwolenia lokalizacyjne dla budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Przystępujemy do tych projektów bardzo dobrze przygotowani. Liczymy na to, że nasze know-how, zaplecze technologiczne i finansowe pozwoli przyczynić się do realizacji polskiego projektu offshore. To bardzo ważny program nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale również polskiej gospodarki. Do konkursów przystąpiliśmy samodzielnie i uważamy, że spełniamy wszystkie wymagane kryteria. Natomiast jak pokazuje nasze doświadczenie na całym świecie – bowiem EDF Renewables realizuje tego typu projekty na całym świecie na już ok. 13 gigawatów – są to przedsięwzięcia na tyle kapitałochłonne i kompleksowe, że mają największe szanse powodzenia wówczas, kiedy połączy się siły partnerów, działających także na poziomie krajowym i lokalnym. Wystartowaliśmy sami i według nas spełniamy wszystkie kryteria, ale będziemy poszukiwać partnerów do realizacji tych przedsięwzięć.

Jakiego typu partnerów poszukujecie, czy chodzi także o polskie firmy?

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Jak pokazuje nasze doświadczenie, bardzo ważna jest obecność lokalnych partnerów przy realizacji przedsięwzięć, które wymagają szerokiego porozumienia z różnymi stronami. Bardzo liczymy na to, że do naszego programu przyłączą się lub będą z nami w partnerstwie firmy o zasięgu lokalnym i krajowym. Prowadzimy już rozmowy z wieloma polskimi partnerami i mamy nadzieję, że przyniosą one dobre rezultaty.