Analizę zatytułowaną „Grains of Truth” oparto o opinie 30 000 konsumentów z 31 krajów. W badaniu skoncentrowano się na aspekcie zdrowotnym, zrównoważonym rozwoju oraz bezpieczeństwie żywności.

Jak się okazuje, niemal co drugi respondent uważa, że w ciągu najbliższej dekady roślinne zamienniki mięsa w dużej mierze zastąpią mięso zwierzęce. Autorzy badania odnotowali, że coraz więcej osób deklaruje się jako weganie lub wegetarianie – w 2019 roku było to 17 proc. ankietowanych, obecnie aż 22 proc. Co ważne, rosnące zainteresowanie dietą roślinną odnotowano we wszystkich grupach wiekowych, choć największe było wśród młodszych ankietowanych. Zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego stara się 40 proc. przedstawicieli generacji Z, 43 proc. milenialsów, 37 proc. respondentów z pokolenia X i niemal co trzeci (28 proc.) reprezentant pokolenia baby boomers.

Kraje, w których ankietowani najczęściej deklarowali zainteresowanie dietą roślinną to Wietnam (38 proc.), Tajlandia (37 proc.) oraz Brazylia (22 proc.).

Czytaj więcej

Wnioski z badania: Podatek od mięsa jest niezbędny, aby ograniczyć emisje

W badaniu zauważono też, że respondenci kładą spory nacisk na kwestię zdrowego odżywiania – aż 60 proc. konsumentów deklarowało, że odżywia się zdrowo, co najmniej przez większość czasu. Wykazano również, że na sercu leży im również troska o środowisko, co potwierdziło 89 proc. badanych. 64 proc. oświadczyło, że za żywność zrównoważoną i przyjazną dla klimatu są w stanie zapłacić więcej.

Ankieta podkreśliła również dość powszechną troskę konsumentów o bezpieczeństwo żywności, w związku z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19 oraz trwającą rosyjską agresją na Ukrainę. Co drugi ankietowany potwierdził, że odczuwa w związku z tym niepokój. Największe obawy związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego deklarowali respondenci z Kenii (77 proc.), Brazylii (73 proc.) oraz Kolumbii (72 proc.). Najmniej przejęci byli natomiast konsumenci z Indii (19 proc.), Arabii Saudyjskiej (33 proc.) oraz Egiptu (35 proc.).

Ponad połowa ankietowanych (60 proc.) potwierdziła, że obawia się niedoboru żywności, a najbardziej zaniepokojeni byli respondenci z Kolumbii, Peru, Kenii, Meksyku, Brazylii, Argentyny oraz RPA. Największy spokój pod tym względem wykazali natomiast badani z Azji – w Chinach takie obawy deklarowało 16 proc., w Hongkongu 24 proc., a w Korei Południowej 28 proc. Zdecydowana większość badanych (92 proc.) zauważyła znaczący wzrost cen produktów spożywczych.

Jak podkreślił Chris Coulter, dyrektor generalny GlobeScan, badanie wykazało rosnący niepokój konsumentów o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też coraz większą świadomość w zakresie odżywania:

„Wydaje się, że wśród konsumentów zachodzi obiecująca zmiana na zdrowsze i bardziej zrównoważone odżywianie. Diety roślinne stają się coraz popularniejsze we wszystkich regionach świata, a konsumenci stają się coraz bardziej świadomi związku między zmianą klimatu a wyborami żywieniowymi” – stwierdził Coulter.