Jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację non-profit World Resources Institute, konsumenci są wrażliwi na skierowane do nich komunikaty dotyczące ich wpływu na środowisko.

Naukowcy przebadali grupę ponad tysięcy osób pod kątem wyboru produktów roślinnych lub mięsnych w sytuacji pojawienia się w menu komunikatu skłaniającego do refleksji nad decyzją. Wszyscy ankietowani pochodzili ze Stanów Zjednoczonych i nie posiadali żadnych ograniczeń dietetycznych ani preferencji żywieniowych.

Czytaj więcej

Odkryli, jak komponować menu, żeby zachęcić do zmiany diety

Okazało się, że zwracanie konsumentom uwagi na konieczność podejmowania zrównoważonych decyzji, skłaniała ich ku opcji roślinnej. Ankietowani reagowali na wiadomości takie, jak np. „Każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na naszą planetę. Zamiana tylko jednego dania mięsnego na roślinne oszczędza emisje gazów cieplarnianych, równoważne energii zużywanej do ładowania Twojego telefonu przez dwa lata”.

Jednak w sytuacji, gdy w menu nie pojawiał się żaden komunikat skierowany do badanych, ci skłaniali się ku opcji mięsnej.

Jak zauważyli autorzy badania, szczególnie dobry efekt przynosiło informowanie konsumentów o zaletach diety wegańskiej.

„Dodawanie opisowych komunikatów informujących o różnych korzyściach z wyborów żywieniowych opartych na roślinach jest elastyczną i niedrogą interwencją, która wymaga minimalnej inwestycji czasowej, a zatem jest skalowalnym podejściem do zmiany zachowań” – napisano w raporcie.

Istotnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest fakt, że dobór słów w komunikatach skierowanych do konsumentów ma ogromne znaczenie. Najlepszy efekt przynosiło zawarcie w nich takich sformułowań, jak „przyłączanie się do ruchu”, „drobne zmiany wywierające ogromny wpływ”, „korzyści smakowe, „zdrowie i środowisko” oraz „zrównoważona przyszłość”.

Pracownicy World Resources Institute zauważyli również zasadnicze różnice między rynkiem europejskim a Stanami Zjednoczonymi. Okazało się, że o ile nazywanie potraw „wegańskimi” zwiększa zainteresowanie konsumentów za oceanem, w Europie często odbierane jest w sposób negatywny, jako „pouczające”.

Jak podkreśla Mindy Hernandez, liderka World Resources Institute Living Lab for Equitable Climate Action, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, aby ocenić sposób, w jaki należy komunikować się z konsumentami w różnych częściach świata, aby zachęcić ich do bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych. Hernandez podkreśla, że „należy uczynić te wybory prostymi dla ludzi” i pamiętać, że „ludzie podejmują decyzje w oparciu o kontekst i sytuację, w której się znajdują”.