Nowy raport firmy badawczej Euromonitor International zatytułowany “Voice of the Consumer: Health and Nutrition Survey 2021” wykazał, że coraz więcej osób wyklucza mięso z diety. Według szacunków autorów raportu obecnie aż 23 proc. konsumentów na świecie zmniejsza spożycie mięsa, a wśród naczelnych motywacji wymienia się rosnącą świadomość klimatyczną. Zgodnie z wynikami badania, aż 57 proc. globalnych konsumentów zadeklarowało wiarę w to, że ich indywidualne działania mogą wpływać na klimat i środowisko. Wśród innych powodów odstawienia mięsa ankietowani podawali również chęć prowadzenia zdrowszego trybu życia.

Czytaj więcej

20 producentów mięsa generuje 932 mln ton CO2

„Pandemia COVID-19 sprawiła, że konsumenci byli bardziej świadomi wpływu, jaki ich indywidualne działania mają na społeczeństwo. Przykładem tego są fleksitarianie, którzy ograniczają spożycie produktów zwierzęcych i napędzają wzrost alternatywy roślinne” – uważa Nozomi Hariya, starsza analityczka w Euromonitor International.

Wyniki badania wskazują, że w latach 2019-2020 rynek żywności pochodzenia odnotował 9 proc. wzrost a jego wartość przekroczyła na świecie 40 miliardów dolarów. Eksperci szacują, że rosnący w ciągu ostatnich lat wzrost zainteresowania konsumentów wegańskimi zamiennikami mięsa i nabiału w sporym stopniu można przypisać pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Raport wykazał, że podczas gdy 57 proc. globalnych konsumentów wierzy, że ich wybory i działania mogą zmienić świat, w Japonii wierzy w to stwierdzenie jedynie co czwarta osoba. Najbardziej świadomi klimatycznie ankietowani w tym kraju to przedstawiciele pokolenia millennialsów oraz pokolenia Z. Pod tym względem Japonia zajęła najniższe miejsce wśród 40 ankietowanych krajów. Szacuje się jednak, że wraz z wprowadzeniem planowanej edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju do japońskich programów szkolnych, wrażliwość klimatyczną będzie można od najmłodszych lat kształtować również wśród przedstawicieli pokolenia Y.

Czytaj więcej

Berlińskie uczelnie rezygnują z mięsa
Rewolucja na berlińskich uczelniach. Stołówki bez mięsa

Wyniki badania potwierdzają trend wykazany przez raport Good Food Institute o stanie przemysłu mięsnego i mlecznego w ubiegłym roku. Zgodnie z nim, niemal 32 proc. badanych osób identyfikowało się jako „w większości wegetarian”, a niemal 60 proc. uznało, że dieta roślinna ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego.