Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję uznającą dostęp do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska za prawo człowieka. Projekt tego doniosłego dokumentu przygotowali ambasadorzy Kostaryki, Malediwów, Maroka, Słowenii i Szwajcarii.

„To było ogromne zwycięstwo zespołowe. Potrzeba było dosłownie milionów ludzi i wielu lat pracy, aby osiągnąć tę rezolucję” – skomentował wynik głosowania David Boyd, specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska.

Czytaj więcej

Pesymistyczny raport ONZ. Emisje CO2 miały spadać, a rosną

I mimo, że dokument nie jest prawnie wiążący, ma szansę na wzmocnienie wysiłków na rzecz formalnego uznania prawa do zdrowego środowiska przez państwa, które jeszcze nie zapewniają tego prawa w sposób wyraźny w swoim krajowym porządku prawnym.

Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet przypomniała, że „niezbędne są teraz odważne działania, aby zapewnić, że ta rezolucja w sprawie prawa do zdrowego środowiska posłuży jako trampolina do forsowania transformacyjnej polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej, która będzie chronić ludzi i przyrodę”.

Decyzję ONZ z aprobatą przyjęły organizacje zajmujące się klimatem, ekologią oraz prawami człowieka.

„Ta rezolucja daje nadzieję w kontekście powszechnych i nasilających się katastrof klimatycznych i jest kamieniem milowym w walce z degradacją środowiska” – powiedział Ashfaq Khalfan, dyrektor ds. prawa i polityki Amnesty International.

Przedstawiciele filipińskiego oddziału Greenpeace oświadczyli, że uznanie zdrowego środowiska za podstawowe prawo „potwierdza” walkę o sprawiedliwość środowiskową filipińskich społeczności i obrońców środowiska.

„To duży krok naprzód, który jeszcze bardziej wzmocni społeczności, aby mogły słusznie domagać się działań od rządów w celu pilnego rozwiązania trwających kryzysów środowiskowych” – powiedziała Lea Guerrero, szefowa filipińskiej grupy Greenpeace.

Wraz z rezolucją 48/13 przyjęto również kolejną, ustanawiającą specjalnego sprawozdawcę ds. promowania i ochrony praw człowieka w kontekście zmian klimatycznych. To kolejny krok podkreślający wagę działań zmierzających do ochrony klimatu jako wspólnego wyzwania dla społeczności międzynarodowej.