Zmiany klimatu zmieniają rady nadzorcze

Firmy muszą sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi zmieniający się klimat. Eksperci Deloitte omawiają nowe obowiązki członków rad nadzorczych w tym kontekście.

Publikacja: 13.09.2021 11:38

Zmiany klimatu zmieniają rady nadzorcze

Foto: Adobe Stock

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem stwarzającym istotne ryzyko dla przedsiębiorstw jak również stanowiącym zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Członkowie rad nadzorczych muszą przyjąć zupełnie nową optykę i spojrzeć na swoje obowiązki z uwzględnieniem perspektywy oddziaływania zmian klimatycznych na środowisko biznesowe.

Dodatkowo rosną wymogi, dotyczące ujawniania informacji odnoszących się do aspektu zmian klimatycznych – zarówno ustawowe jak i dobrowolnie nakładane na siebie przez organizacje. Do tej pierwszej grupy obowiązkowych ujawnień zalicza się m.in. prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a do drugiej m.in. Task Force on Climate-related Financial Disclosure TCFD (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem). Te regulacje oraz rosnące oczekiwania interesariuszy i rynku pociągają za sobą również istotne konsekwencje związane ze sposobem, w jaki członkowie rad nadzorczych powinni postrzegać i realizować swoje obowiązki nadzorcze.

Wspólnie z Deloitte zapraszamy na nagranie webinaru, podczas którego dowiesz się m.in.:

- Jakie obowiązki, w związku ze zmianami klimatu i nowymi regulacjami w tym zakresie, będą mieć członkowie rad nadzorczych

- Jakie wymagania w kontekście ujawnień obowiązują w ramach dobrych praktyk GPW czy Rekomendacji TCFD?

- Jakie wymagania są planowane zgodnie z CSDR?

- W jaki sposób przygotować się do nadchodzących wymogów?

- Jakie są dobre praktyki w zakresie zarządzania klimatem wśród firm funkcjonujących na polskim rynku?

- Czym jest Chapter Zero i z czego wynika jego rosnąca popularność?

W spotkaniu biorą udział:

- Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas

- Marzena Strzelczak, Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

- Irena Pichola, Partner, Leader of Sustainability Consulting Deloitte, CE

- Tomasz Gasiński, Dyrektor, Sustainability Consulting, Deloitte CE

Zapraszamy na nagranie webinaru

23 września zapraszamy na kolejny webinar w tej tematyce, tym razem z udziałem także gości z zagranicy:

- Veselina Haralampieva, Senior Counsel at European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

- Karina Litvack, Non-Executive Director Eni s.p.a., Board Director Climate Governance Initiative & Chapter Zero UK

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem stwarzającym istotne ryzyko dla przedsiębiorstw jak również stanowiącym zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Członkowie rad nadzorczych muszą przyjąć zupełnie nową optykę i spojrzeć na swoje obowiązki z uwzględnieniem perspektywy oddziaływania zmian klimatycznych na środowisko biznesowe.

Dodatkowo rosną wymogi, dotyczące ujawniania informacji odnoszących się do aspektu zmian klimatycznych – zarówno ustawowe jak i dobrowolnie nakładane na siebie przez organizacje. Do tej pierwszej grupy obowiązkowych ujawnień zalicza się m.in. prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a do drugiej m.in. Task Force on Climate-related Financial Disclosure TCFD (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem). Te regulacje oraz rosnące oczekiwania interesariuszy i rynku pociągają za sobą również istotne konsekwencje związane ze sposobem, w jaki członkowie rad nadzorczych powinni postrzegać i realizować swoje obowiązki nadzorcze.

Liderzy
Nowa koalicja dla ratowania klimatu. Trzy państwa rozpoczynają współpracę
Liderzy
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ przygotują sami mężczyźni. To decyzja władz
Liderzy
Szczyt klimatyczny w 2024 roku. Przewodniczący z „naftową” przeszłością
Liderzy
Umowa koalicyjna. Co liderzy opozycji zapisali na temat klimatu i środowiska?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Liderzy
Minione 8 lat było trudne dla polskiej przyrody. Trzeba to zmienić