W 2015 r. przyjęto Porozumienie paryskie, które było pierwszym w historii tak uniwersalnym i prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie ochrony klimatu. Poza regulacjami ważna jest jednak sprawczość, dlatego czas na konkrety.

Firmy starają się podejmować działania i realizować swoją misję w oparciu o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Centrum UNEP/GRID-Warszawa postanowiło zaprosić przedstawicieli biznesu do złożenia wiążących zobowiązań klimatycznych do 2030 roku. Do akcji #zobowiazaniedlaplanety2030 włączyli się już uczestnicy programu Climate Leadership, ale dołączyć może każda firma.

- Firmy określają cel, jaki chcą osiągnąć do 2030 roku, a nasz ekspert pomaga go ustrukturyzować. 16 września br. podczas wydarzenia KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nastąpi ich oficjalne zamknięcie w Kapsule dla klimatu. Kapsuła zostanie ponownie otwarta w 2030 roku, a zawarte w niej zobowiązania zweryfikowane – podkreśla Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które jest organizatorem projektu.

Zobowiązania, których realizacja będzie miała wpływ na sytuację przyszłych pokoleń, zostaną zamknięte w Kapsule na najbliższe 9 lat, a symboliczny klucz przekazany dzieciom i młodzieży. By wziąć udział w akcji należ wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wydarzenia www.gridw.pl/knp.

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którym stanęła ludzkość. Coraz częściej mierzymy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak upały, powodzie, huragany czy susze. Dotykają one już nie tylko odległych nam obszarów ale coraz częściej państw europejskich. Już teraz należy podjąć radykalne działania, których efektem będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej.

- Te 10 lat to czas, żeby działać - nie tylko na szczeblu administracyjnym. Biznes odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorstwa wyznaczyły sobie realne cele i wykonały krok w jej stronę – wskazuje Andrzejewska.