Zarządzanie lasami po nowemu. Ekolodzy apelują

Aktywiści wzywają polityków do reformy zarządzania lasami. 200 organizacji i ruchów społecznych podpisało się pod Manifestem Leśnym.

Publikacja: 14.09.2023 14:18

Zarządzanie lasami po nowemu. Ekolodzy apelują

Foto: Adobe Stock

Organizacje poinformowały, że Manifest został przesłany do kandydatów i kandydatek w zbliżających się wyborach do Sejmu.

Zdaniem aktywistów i aktywistek, w obliczu kryzysu klimatycznego i przyrodniczego, ochrona lasów powinna być kluczowym tematem kampanii wyborczej. Dlatego wysłali oni Manifest do kierownictw partii politycznych i oczekują, że odniosą się one w czasie kampanii do postulatów popieranych przez szeroką reprezentację społeczeństwa. Manifest wzywa m.in. do:

  • wyłączenia co najmniej 1/5 lasów z wycinek,
  • uwzględnienia wymogów ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej,
  • zwiększenia wpływu społeczeństwa na decyzje o wspólnych lasach,
  • większej transparentności finansów Lasów Państwowych i zwiększenia wydatków na ochronę przyrody,
  • zwiększenia wsparcia dla gmin, na terenach których znajdują się obszary chronione,
  • polepszenia warunków pracy pracowników leśnych,
  • zaprzestania spalania drzew z lasu do produkcji energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Lasy Państwowe to państwo w państwie. Główne grzechy instytucji

- Chcemy lasów, nie zrębów. Domagamy się głębokiej reformy zarządzania lasami publicznymi, w tym instytucji Lasów Państwowych. Apelujemy do polityków i polityczek, by w trakcie pierwszych 100 dni po wyborach wyłączyli co najmniej ⅕ polskich lasów z wycinek. Oddajcie lasy ludziom, przyrodzie i klimatowi - wzywa Anna Treit, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:

Marta Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele podkreśla, że Polskie leśnictwo nie respektuje potrzeb ludzi i przyrody. Zyskują na tym głównie Lasy Państwowe, a traci reszta społeczeństwa. Odpowiedzialnością polityków jest reforma polityki leśnej na miarę demokratycznego państwa, które potrafi odpowiadać na kryzysy, godzić interesy różnych grup i włączać obywateli w decyzje.

- Lasy Państwowe muszą zacząć płacić podatki do państwowej kasy w odpowiedniej wysokości. Trzeba też stworzyć mechanizm, dzięki któremu pieniądze te będą spożytkowane na rzecz ochrony przyrody - uważa Dr Antoni Kostka, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

Krzysztof Cibor z Greenpeace wskazuje, że upartyjnione kierownictwo Lasów Państwowych poczyna sobie z naszym wspólnym dobrem tak, jakby jutra miało nie być. - Manifest Leśny to wołanie o radykalną zmianę podejścia. Pytamy polityków, czy tak jak my chcą lasów dzikich, pięknych i wspólnych, czy wolą je widzieć jako fabrykę trocin i źródło partyjnych dochodów - dodaje

Pełna treść manifestu do pobrania

Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”
Lasy
Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu
Lasy
Wycinka lasów tropikalnych Amazonii wyhamowała. Najlepszy wynik od lat
Lasy
Firma z Dubaju kontroluje miliony hektarów lasów w Afryce. W tle kredyty węglowe