Chcemy więcej dzikich i chronionych lasów

Polacy opowiadają się za zwiększeniem powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinki drzew. Chcą też o lasach współdecydować.

Publikacja: 22.03.2023 10:46

Zdaniem badanych Lasy Państwowe powinny chronić przyrodę

Zdaniem badanych Lasy Państwowe powinny chronić przyrodę

Foto: shutterstock

Naukowcy od lat alarmują, że w ramach walki z ocieplającym się klimatem konieczne jest objęcie lepszą opieką lasów i ekosystemów leśnych. Jedną z ich najważniejszych funkcji jest redukcja emisji dwutlenku węgla, jednak wiele badań wykazało, że rola lasów w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz adaptacji do nich jest nieoceniona. Ich kondycja jest kluczowa w kontekście przyszłości Ziemi oraz tego, który ze scenariuszy kryzysu klimatycznego zostanie zrealizowany.

Z przeprowadzonego w ubiegłym roku przez WWF Polska badania wynikało, że choć zdecydowana większość Polek i Polaków rozumie, że polskie lasy należy chronić, to co druga osoba nie orientowała się, na czym polega zrównoważona gospodarka leśna. Najnowsze badanie opinii przeprowadzone przez Ipsos dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wykazało, że zdecydowana większość Polek i Polaków jest przyszłością lasów bardzo zainteresowana i nie tylko oczekuje ich ochrony, ale też chce o nich współdecydować.

Więcej ochrony leśnej przyrody

Respondenci opowiedzieli się też zdecydowanie za zwiększeniem powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinki drzew – pomysł ten poparło trzech na czterech badanych. Kolejne 16,5 proc. było mu przeciwnych, a niecałe 9 proc. nie miało opinii.

– W październiku 2022 roku zadaliśmy Polkom i Polakom szereg pogłębionych pytań dotyczących polskich lasów i kwestii związanych z sektorem bioenergii. Z badań wynika jasny obraz – społeczeństwo chce, by lasy służyły lepszej ochronie przyrody i klimatu. Polki i Polacy chcą też współdecydować o lasach, mieć m.in. prawo do sądu w zakresie zaskarżania planów urządzenia lasu. Społeczeństwo dostrzega też problem spalania drewna na cele energetyczne, zaledwie 18 proc. respondentów popiera dopłaty z publicznych środków do spalania drewna. Około 60 proc. chce dotacji dla energetyki wiatrowej i słonecznej – mówi Augustyn Mikos, ekspert Koalicji Klimatycznej i kampanier Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Ochrona ważniejsza niż pozyskiwanie drewna

Ankietowani zajęli też bardzo zdecydowane stanowisko w kwestii ustanowienia ochrony leśnej przyrody priorytetem dla Lasów Państwowych – aż 78 proc. zgodziło się, że organizacja powinna się na tym skupić w największym stopniu. Drugie miejsce na liście najważniejszych celów Lasów Państwowych na najbliższe lata przypadło ochronie lasów, m.in. przed pożarami oraz skutkami pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Ostatnie miejsce na podium priorytetów organizacji przypadło ochronie klimatu, którą wymieniło 47 proc. ankietowanych. Znacznie mniej chętnie wybierano funkcję pozyskiwania drewna, która w zestawieniu znalazła się dopiero na szóstym miejscu.

Jak wynika z ankiety, Polki i Polacy oczekują również zwiększenia obszarów lasów, w których ochrona przyrody stanowi priorytet. Aż 67 proc. opowiedziało się za tym pomysłem, a przeciwnych mu było 6 proc. respondentów. Kolejne 17 proc. uznało, że jakiekolwiek zmiany są zbędne, a co dziesiąty ankietowany nie miał zdania. Niemal co czwarta osoba, która poparła zwiększenie takich obszarów lasów, uznała, że wzrost powinien nastąpić do 21–30 proc., a co piąta zadeklarowała, że należy go powiększyć o 11–20 proc.

Aż 81 proc. respondentów sprzeciwiło się wycinkom drzew w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października. Problemu nie widzi w tym 12 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie wyraziło opinii.

Obecnie wycinki drzew w polskich lasach, należących do Skarbu Państwa, prowadzone są na podstawie sporządzanych raz na dziesięć lat planów urządzenia lasu, zatwierdzanych decyzją ministra, a obywatele nie mają możliwości zaskarżenia tej decyzji. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że plany urządzenia lasu powinny podlegać zaskarżeniu w sądzie, z czym nie zgodziło się 11 proc. badanych. Niemal co trzeci respondent nie miał na ten temat zdania.

Naukowcy od lat alarmują, że w ramach walki z ocieplającym się klimatem konieczne jest objęcie lepszą opieką lasów i ekosystemów leśnych. Jedną z ich najważniejszych funkcji jest redukcja emisji dwutlenku węgla, jednak wiele badań wykazało, że rola lasów w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz adaptacji do nich jest nieoceniona. Ich kondycja jest kluczowa w kontekście przyszłości Ziemi oraz tego, który ze scenariuszy kryzysu klimatycznego zostanie zrealizowany.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Lasy
Mikołaj Dorożała: Lepsza ochrona lasów w Polsce wkrótce stanie się faktem
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Lasy
Wycinka „zielonych płuc Ziemi” ostro hamuje. Drwalom zostało tylko 6 lat
Lasy
Grzybowa anomalia w polskich lasach. Eksperci są zaniepokojeni
Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”