W pierwszej połowie 2023 roku prezydencję w Radzie UE sprawuje Szwecja. Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje bowiem rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wówczas posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Czterema priorytetami prac, jakie Szwecja określiła na czas swojego przewodnictwa są bezpieczeństwo – jedność, konkurencyjność, zielona transformacja i transformacja energetyczna oraz wartości demokratyczne i praworządność.

Już w przeszłości Szwecja naciskała na państwa Wspólnoty, by były bardziej ambitne w kwestii klimatu, w tym ograniczały między innymi emisje gazów cieplarnianych. Kraj zobowiązał się także do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku, czyli pięć lat wcześniej niż zakłada ogólnounijny cel. Podczas negocjacji prawa klimatycznego UE kraj wzywał również do większych redukcji emisji niż 55 proc. do 2030 roku.