Unia musi zwiększyć wysiłki w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Unijny organ doradczy ocenia, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga niemal całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku.

Publikacja: 19.06.2023 14:42

Unia musi zwiększyć wysiłki w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Foto: Adobe Stock

Według ustaleń płynących z najnowszego raportu Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, Unia Europejska musi zdecydowanie zwiększyć wysiłki w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zdaniem ekspertów, do 2040 roku konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90-95 proc. w stosunku do poziomów z roku 1990. Członkowie Rady podkreślili, że Unia powinna przede wszystkim skupić się na osiągnięciu celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do końca obecnej dekady.

Jak podkreślił przewodniczący unijnego organu doradczego, Ottmar Edenhofer, tak drastyczna redukcja przyniesie szereg korzyści dla klimatu, takich jak m.in. poprawę jakości powietrza, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych oraz korzyści zdrowotne dla mieszkańców krajów unijnych.

W badaniu przeanalizowano ponad 1000 unijnych ścieżek emisji i określono 36 scenariuszy zgodnych z celem klimatycznym porozumienia paryskiego oraz z celami redukcji emisji Unii Europejskiej na lata 2030 oraz 2050. Scenariusze te poddano następnie analizie pod kątem ich wykonalności oraz zgodności z unijnym wkładem w globalne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ustalono, że osiągnięcie celu tak ogromnej redukcji emisji do 2040 roku będzie wymagało zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, elektryfikacji przemysłów najbardziej zanieczyszczających oraz zastąpienia paliw kopalnych alternatywami, m.in. wodorem. We wszystkich scenariuszach zgodnych z celem 1,5°C założono, że w miksie energetycznym do 2040 roku udział energii odnawialnej powinien wynosić 70-90 proc.

Do 2030 roku konieczna będzie niemal całkowita eliminacja węgla w sektorze energetycznym, a do 2040 odejście od gazu w tym samym sektorze. Członkowie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu uznali również, że alternatywą dla ograniczania emisji nie może być wdrażanie metod usuwania CO2 z atmosfery. Jednocześnie dążenie do neutralności klimatycznej wymaga stosowania również takich technologii.

Według rekomendacji Rady, w latach 2030-2040 unijny budżet emisji gazów cieplarnianych powinien zostać utrzymany w granicach 11-14 miliardów ton ekwiwalentu CO2 (GtCO2e). Zauważono jednak, że nawet redukcja emisji o 95 proc. do 2040 roku nie będzie do końca sprawiedliwa w kontekście globalnych celów klimatycznych. Wynika to z faktu, że w porównaniu z mieszkańcami krajów mniej zamożnych, Europejczycy historycznie generowali znacznie większe emisje per capita.

Według ustaleń płynących z najnowszego raportu Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, Unia Europejska musi zdecydowanie zwiększyć wysiłki w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zdaniem ekspertów, do 2040 roku konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90-95 proc. w stosunku do poziomów z roku 1990. Członkowie Rady podkreślili, że Unia powinna przede wszystkim skupić się na osiągnięciu celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do końca obecnej dekady.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Emisje
Szansa na dodatkowe uprawienia do emisji CO2. Ciepłownie muszą spełnić warunek
Emisje
Ekologiczny „wielki brat” już na orbicie. Ma badać poziom emisji metanu
Emisje
„Czysta energia” pomaga w redukcji emisji CO2. Eksperci ujawnili dane
Emisje
Chiny wierzą w „czarne złoto”. Małe szanse na osiągnięcie celów klimatycznych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emisje
Apel aktywistów w sprawie samochodów elektrycznych. „Dzieci bardziej zagrożone”