Bank Ochrony Środowiska wspiera zieloną transformację w budownictwie

Budynki powinny być bezpieczne dla środowiska, a jednocześnie ich użytkownikom umożliwiać płacenie niższych rachunków. Jak to osiągnąć?

Publikacja: 23.02.2024 03:00

Bank Ochrony Środowiska wspiera zieloną transformację w budownictwie

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: BOŚ Bank

Inwestycje proekologiczne w budownictwie stają się koniecznością, ale często barierą w ich realizacji są koszty, a także trudność z doborem najlepszych przyjaznych środowisku rozwiązań. Bank Ochrony Środowiska oferuje pomoc w zakresie finansowania ekologicznych przedsięwzięć, a także doradztwo doświadczonych ekologów na każdym etapie realizacji zielonych projektów.

Zielona transformacja to ważny proces, od którego będzie zależeć jakość naszego życia i przyszłych pokoleń. Spowolnienie zmian klimatycznych poprzez radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej i ochrona środowiska wymagają zmian, zwłaszcza w budownictwie.

Komisja Europejska wyliczyła, że wszystkie budynki od etapu powstawania, przez użytkowanie, renowacje, aż po burzenie odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i emisji 36 proc. gazów cieplarnianych w całej UE. Niespełna 1/3 tych emisji pochodzi z procesów produkcji i transportu materiałów budowlanych, budowy i rozbiórki, a pozostałe 2/3 są generowane podczas eksploatacji budynków. Dlatego w ramach walki ze skutkami zmian klimatu i na drodze do bezemisyjności należy ten sektor zrównoważyć, i to nie w ramach nowych inwestycji, ale również modernizując już istniejące obiekty.

Ekologia, ekonomia i aspekt społeczny

Główne założenie zielonej transformacji w budownictwie dotyczy trzech obszarów: ekologii, czyli bezpośredniego oddziaływania na środowisko, ekonomii – w rozumieniu oszczędzania energii i wody, oraz aspektu społecznego, który ma na celu podwyższanie jakości życia użytkowników budynków. Biorąc pod uwagę te aspekty, jednym z najważniejszych kierunków zmian w zielonym budownictwie jest transformacja energetyczna.

Inwestorzy decydujący się na proekologiczne technologie mogą liczyć na wsparcie BOŚ

Inwestorzy decydujący się na proekologiczne technologie mogą liczyć na wsparcie BOŚ

AdobeStock

Budynki powinny być bezpieczne dla środowiska, a jednocześnie ich użytkownikom umożliwiać płacenie niższych rachunków. Jak to osiągnąć? Coraz więcej inwestorów czy zarządców nieruchomości zamierza inwestować w panele fotowoltaiczne, które mogą znacząco zniwelować potrzebę korzystania z energii elektrycznej z elektrowni systemowych, oraz w efektywną izolację i energooszczędne systemy grzewcze.

Zielone budownictwo wymaga również działań w zakresie zarządzania wodą – implementacji systemów zbierania deszczówki oraz efektywnych systemów irygacyjnych, jak również urządzeń oczyszczania i ponownego wykorzystywania wody, ograniczenia odpływu powierzchniowego, zazielenienia elewacji i dachów. Dbając o zdrowie i komfort mieszkańców, budynki zielone powinny zapewniać wysoką jakość powietrza wewnątrz poprzez zastosowanie odpowiednich systemów wentylacji i filtracji oraz promowanie naturalnej cyrkulacji powietrza.

Wsparcie finansowe połączone z doradztwem

Zielona transformacja bywa niestety kosztowna i wymaga pozyskania odpowiedniego finansowania na jej realizację. Dlatego dużą rolę w osiąganiu ambitnych celów ekologicznych w budownictwie odgrywają banki.

Bank Ochrony Środowiska, przy wsparciu swojego większościowego akcjonariusza – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od ponad 30 lat realizuje misję finansowania inwestycji proekologicznych.

Zielone aktywa stanowią około 40 proc. portfela kredytowego BOŚ. Ekologia jest wpisana w DNA produktów oferowanych przez bank, a pracownicy BOŚ mają unikalne kompetencje, niezbędne do rozpoznania ekologicznych potrzeb inwestorów i ekoniuansów w ocenie ryzyka kredytowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala im skutecznie wspierać realizację celów i potrzeb zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw, samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.

BOŚ oferuje wsparcie w każdej skali – od termomodernizacji pojedynczych budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej do budowy nowoczesnych elektrociepłowni wykorzystujących jako paliwo odpady komunalne.

Ekofinansowanie z BOŚ

Tym, którzy budując dom, zdecydują się na wykorzystanie proekologicznych technologii gwarantujących energooszczędność, BOŚ oferuje ekologiczny kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. Klienci indywidualni mogą również otrzymać wsparcie w postaci „EKOkredytu” na inwestycje w fotowoltaikę oraz „Kredytu na termomodernizację”. Z kolei takie rozwiązania ekologiczne jak np. zbiorniki na wodę opadową, studnie głębinowe, ogródki deszczowe, odnawialne źródła energii, termomodernizacja, gospodarka odpadową pomoże sfinansować „Zielona pożyczka”.

Dla samorządów, spółek komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ocieplanie budynków, wymiany okien lub drzwi, modernizację albo wymianę instalacji grzewczej, BOŚ ma w swojej ofercie preferencyjnie oprocentowany „Kredyt inwestycyjny” oraz „Kredyt z premią BGK”, który częściowo jest spłacany dotacją w formie premii ekologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków unijnych.

Dzięki środkom z unijnej inicjatywy ELENA Bank oferuje również możliwość dofinansowania 90 proc. kosztów dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

BOŚ ma również szereg propozycji wsparcia dla firm, które zechcą zainwestować w OZE i poprawić efektywność energetyczną budynków, jednocześnie obniżając koszty swojej działalności.

BOŚ pełni również rolę kompleksowego doradcy, który towarzyszy klientowi na każdym etapie realizacji inwestycji – od wyboru konkretnych rozwiązań, doboru podwykonawców i optymalnych produktów, przez ewaluację efektów po zakończeniu projektu. Tego typu usługi w ofercie banku są obecne od lat, a klienci mogą liczyć na wsparcie i wiedzę zespołu doświadczonych ekologów.

- Sebastian Bodzenta, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Materiał partnera: BOŚ Bank

Materiał partnera: BOŚ Bank

Inwestycje proekologiczne w budownictwie stają się koniecznością, ale często barierą w ich realizacji są koszty, a także trudność z doborem najlepszych przyjaznych środowisku rozwiązań. Bank Ochrony Środowiska oferuje pomoc w zakresie finansowania ekologicznych przedsięwzięć, a także doradztwo doświadczonych ekologów na każdym etapie realizacji zielonych projektów.

Pozostało 93% artykułu
Budownictwo
Budownictwo coraz bardziej zielone. Fabryki z których inni powinni brać przykład
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Budownictwo
Ekologiczny dom wybieramy ze względu na oszczędności a nie ekologię
Budownictwo
UE chce zielonego budownictwa. Trzeba będzie remontować domy
Budownictwo
Dekarbonizacja budynków na już. UE negocjuje nowe przepisy
Budownictwo
Zrównoważone i tanie budownictwo potrzebne na już