Wielkopolska Wschodnia, jako pierwszy polski region, przystąpiła dziś do międzynarodowego sojuszu Powering Past Coal Alliance (PPCA). Do podpisania oświadczenia doszło podczas uroczystości w ambasadzie brytyjskiej z udziałem Ambasadorów Wielkiej Brytanii i Kanady w Polsce. Koalicja PPCA została zawiązana w 2017 roku przez Wielką Brytanię i Kanadę, a obecnie skupia już ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm pracujących nad odejściem od węgla i wzmacnianiem pozycji czystych źródeł energii.

Przystąpienie Wielkopolski Wschodniej jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jest to region górniczy, na terenie którego znajdują się dwie elektrownie węglowe, zatrudniające około 4 tysięcy pracowników i generujące razem energię o mocy ponad 1 GW. Jest to również pierwszy subregion Polski, który zadeklarował datę odejścia od węgla oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zaprezentowana w ubiegłym roku Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zakłada odejście przez region od węgla do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 – wydaje się, że członkostwo w PPCA może ułatwić regionowi dzielenie się doświadczeniami z wdrażania ambitnego planu transformacji energetycznej.

Według Piotra Korytkowskiego, prezydenta Konina, będącego głównym miastem Wielkopolski Wschodniej, członkostwo regionu w PPCA stanowi kolejny krok ku planowanej transformacji: „Konieczność globalnego zadbania o środowisko naturalne sprawia, że dziś węgiel staje się paliwem przeszłości. Gospodarkę trzeba przestawić na inne, nowoczesne tory, związane z elektromobilnością i energetyką odnawialną, jednocześnie tworząc miejsca pracy dla tych, którzy je stracą w wyniku stopniowego zamykania kopalń i elektrowni” ­– powiedział Piotr Korytkowski.

Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat, oraz współautor opracowań nt. sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, podkreśla wagę przystąpienia do sojuszu dla Polski:

„Odejście od węgla do roku 2030 jest z jednej strony koniecznością, jaka wynika z zobowiązań Unii Europejskiej i Polski oraz celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Z drugiej strony, wymaga wypracowania alternatyw dla pracowników i gmin górniczych, które tę ambicję klimatyczną odczują na własnej kieszeni. Tu nie ma prostych recept – potrzebny jest miks rozwiązań, od inwestycji w OZE, po dywersyfikację gospodarczą i reformę instytucji rynku pracy. Członkowie PPCA mają w transformacji regionów węglowych spore doświadczenia i gminy powiatu konińskiego i tureckiego już z nich korzystają. COP26 to kolejna okazja, aby się nimi dzielić w ramach Polski i poza nią.”