Fiński startup Solar Foods pracuje właśnie nad stworzeniem „najbardziej zrównoważonej żywności na świecie”, a do jej powstania wykorzystuje wodór. Elektrolizer do produkcji wodoru jest zasilany energią odnawialną, słoneczną lub wiatrową. Można więc uznać, że jest to żywność „z powietrza”.

Proszek białkowy o nazwie Solein jest wytwarzany poprzez karmienie drobnoustrojów zanurzonych w cieczy z małymi bąbelkami wodoru i dwutlenku węgla, które są ekstrahowane z powietrza przy użyciu energii odnawialnej. Następnie sfermentowana mieszanka jest suszona aby uzyskać neutralny smakowo proszek, który można następnie aromatyzować i dodawać do posiłków, co pozwala dostarczyć składniki odżywcze przy znikomym śladzie węglowym.

Czytaj też: 150 kg na sekundę: jak Polacy marnują żywność 

Jak twierdzi jeden z założycieli Solar Foods, Sami Holmström, taka forma produkcji białka była rozważana przez NASA już w latach 60., ale dopiero obecny rozwój technologii i dostępność energii odnawialnej umożliwił zaawansowaną pracę nad nią.

Solein składa się w 65-70% z białka, 10-15% z błonnika pokarmowego, 4-8% z tłuszczu i 4-5% z minerałów, a zawarte w nim witaminy pochodzą ze związków organicznych, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, zachowaną w całym procesie produkcji.

Produkcja żywności, biorąc pod uwagę cały łańcuch, odpowiada za 26% globalnych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych a samo rolnictwo zajmuje około jednej trzeciej całkowitej powierzchni lądowej świata, jest przyczyną 80% globalnego wylesiania i odpowiada za prawie 70% zużycia wody. Ambicją Solar Foods było stworzenie żywności, do produkcji której nie trzeba będzie wykorzystywać wielu zasobów i która będzie możliwie najbardziej przyjazna dla środowiska. Udało się – produkcja 1 kg Soleiny wymaga jedynie dziesięciu litrów wody, podczas gdy produkcja 1 kg śruty sojowej wymaga niemal 2500, a 1 kg wołowiny aż 15500 litrów wody.

Jak twierdzą założyciele Solar Foods, produkcja Solein może się odbywać w najmniej nawet korzystnych warunkach środowiskowych, również na pustyni, gdzie energia słoneczna może zasilać elektrolizery do wytwarzania niezbędnego w procesie produkcji wodoru.

Petri Tervasmäki, szef działu Rozwoju Bioprocesów w Solar Foods, szacuje, że do 2023 roku pierwsza fabryka żywności solarnej będzie dostarczać od 4 do 40 milionów posiłków rocznie. Wtedy też Solar Foods planuje globalną premierę Solein.