W ubiegłym roku, mimo szeregu zakłóceń związanych z pandemią COVID-19, światowy przemysł energii odnawialnej zanotował największe tempo rozwoju od 1999 roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna liczy na to, że ten rekord wyznaczy nowe standardy:

„Odnawialne źródła energii elektrycznej, takie jak wiatr i energia słoneczna, rosły w 2020 roku najszybciej od dwóch dekad i mają rosnąć w nadchodzących latach w znacznie szybszym tempie niż przed pandemią. Wzrost w Europie i Stanach Zjednoczonych będzie jeszcze szybszy niż wcześniej przewidywano, kompensując przejściowe spowolnienie Chin po wyjątkowym wzroście w 2020 roku” – czytamy na stronie agencji.

Roczny przyrost mocy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wzrósł o 45% do prawie 280 gigawatów, a nadwyżka ta odpowiada całej mocy 10 dynamicznych gospodarek Azji Południowo-Wschodniej. Za 40% globalnego wzrostu energii odnawialnych w ostatnich latach odpowiadają Chiny, których udział w światowych projektach związanych z energią odnawialną w ubiegłym roku wyniósł 50%. Szacuje się, że do przyszłego roku wzrost odnawialnych źródeł energii w Chinach ustabilizuje się na poziomach poniżej rekordu z ubiegłego roku, co jednak nadal plasuje się 50% powyżej poziomu z lat 2017-19. Z drugiej strony kraj odpowiada też za prawie 1/3 światowej konsumpcji węgla.

Czytaj też: Chiny muszą wybrać: wieprzowina czy neutralność klimatyczna

W ogromnym stopniu kryzys związany z pandemią COVID-19 dotknął Indie, co przełożyło się również na wdrażanie energii odnawialnej. Przyrost mocy z tych źródeł w Indiach spadł w latach 2019-20 o niemal połowę. Natomiast wzrost mocy fotowoltaicznych (PV) w Indiach zwiększył się ponad trzykrotnie w 2021 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponieważ zaczęły działać opóźnione projekty użyteczności publicznej na dużą skalę.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w Stanach Zjednoczonych wzrost mocy odnawialnych w tym i przyszłym roku będzie stymulowany głównie przez rozszerzenie federalnych ulg podatkowych. Prognoza nie uwzględnia nowych celów administracji USA w zakresie redukcji emisji ani jej rachunków za infrastrukturę. Szacuje się, że wdrażanie odnawialnych źródeł energii po 2022 roku mogłaby znacznie przyspieszyć odpowiednia legislacja w tym zakresie.

Z uwagi na ograniczenie podróży w ubiegłym roku o 8% spadła globalna produkcja biopaliw transportowych, szacuje się jednak, że jeszcze w tym roku wzrośnie do wielkości sprzed pandemii, a w przyszłym roku o kolejne 7%.

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol powiedział, że „energia wiatrowa i słoneczna daje nam więcej powodów do optymizmu co do naszych celów klimatycznych, wraz z osiąganiem kolejnych rekordów. W ubiegłym roku wzrost mocy odnawialnych stanowił 90% całego globalnego rozwoju sektora energetycznego”. Stwierdził również, że rządy muszą wykorzystać ten „obiecujący impuls” i poczynić większe inwestycje w energie odnawialne oraz w wymaganą infrastrukturę sieciową. Według Birola, „masowa ekspansja czystej energii elektrycznej jest niezbędna, aby dać światu szansę na osiągnięcie zerowych celów netto”.