Według danych Światowej Organizacji Zdrowia niemal połowa wszystkich przypadków i jedna czwarta wszystkich zgonów spowodowanych przez COVID-19 zgłoszonych na całym świecie w zeszłym tygodni dotyczyła Indii. Pandemia sieje spustoszenie na całym świecie, nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie Indie zmagają się z poważnym kryzysem humanitarnym.

Anumita Roychowdhury, dyrektor wykonawczy ds. badań i rzecznictwa w Centrum Nauki i Środowiska w Delhi uważa, że indyjskie miasta są wyjątkowo narażone na zarażenia koronawirusem z powodu ogromnego zanieczyszczenia powietrza. „Rozumiemy, że wpływ pandemii może być większy w zanieczyszczonych regionach, gdzie płuca ludzi zostały już osłabione z powodu długotrwałego narażenia” – powiedziała Roychowdhury. Skala zanieczyszczeń jest potężna, co udowadniają statystyki: w 2019 roku aż 1,67 milionów zgonów w Indiach było wynikiem zanieczyszczenia powietrza, co stanowiło niemal 20% wszystkich zgonów.

Jeden z artykułów opublikowanych w grudniu w czasopiśmie naukowym Cardiovascular Research wykazał, że chroniczne narażenie na pył zawieszony, będącego rodzajem zanieczyszczenia, które stanowi wynik mieszanki chemikaliów pochodzących ze źródeł takich jak kominy i pożary, z dużą dozą prawdopodobieństwa jest powiązane z około 15% globalnych zgonów na COVID-19. Pył zawieszony pochodzi z różnych źródeł, ale według autorów badania spalanie paliw kopalnych odpowiada za ponad 50% zgonów spowodowanych COVID-19 związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Czytaj też: Dlaczego koronawirus jest groźniejszy w zanieczyszczonych miastach? 

Wstępne badanie przeprowadzone przez Malaviya National Institute of Technology w Jaipur w Indiach wykazało korelację między przypadkami COVID-19 a zanieczyszczeniem powietrza oraz warunkami klimatycznymi, takimi jak wiatr i wilgotność, w Delhi. Z kolei jak wynika z artykułu Banku Światowego, opracowanego na bazie danych z Indii, „1-procentowy wzrost długoterminowego narażenia na pyły zawieszone prowadzi do wzrostu liczby zgonów z powodu COVID-19 o 5,7 punktu procentowego”. Autorzy artykułu uważają, że poprawa jakości powietrza jest kluczowym czynnikiem w walce z pandemią. W konkluzji zalecono szereg rozwiązań, również środowiskowych, takich jak promocja czystszych źródeł energii i zmniejszenie zanieczyszczenia pochodzącego z transportu, obok dość oczywistych porad, dotyczących szczepień i noszenia masek.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i premier Indii Narendra Modi podczas niedawnego wirtualnego spotkania zadeklarowali pogłębienie łączących oba państwa relacji w zakresie działań klimatycznych. Efektem spotkania ma być wspólny plan działania, obejmujący środki mające na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury, ochrony lasów oraz wsparcie społeczności najbardziej narażonych na wpływ zmiany klimatu. Listopadowy szczyt COP26, czyli tegoroczna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest odległy, a konieczność podjęcia natychmiastowych działań środowiskowych w Indiach – paląca, nie tylko z uwagi na klimat, ale również pandemię.