ESG, czyli: environmental, social, governance (ang. środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) stanowi element coraz częściej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Skrót oznacza wpływ, jaki działalność firm wywiera na środowisko – bezpośrednio lub pośrednio, jak oddziałuje na społeczeństwo oraz ład korporacyjny, czyli m.in. skład i różnorodność zarządu czy zasady przejrzystości informacji publicznych.

Bez wątpienia współcześnie jednym z najbardziej poważnych wyzwań środowiskowych dla firm jest zmiana klimatu, która ma zarazem ogromne znaczenie dla rynków finansowych. Inwestorzy instytucjonalni od dawna rozważali aspekty związane z ładem korporacyjnym, które są istotne dla inwestowania w banki, a od kilku lat stopniowo wzrasta ich zainteresowanie klimatem oraz kwestiami społecznymi.

Czytaj też: Bez energooszczędnych budynków nie ma zielonej transformacji

Wg ekspertów bieżący rok ma być kluczowy w kontekście czynników ESG, z uwagi na ich wdrażanie w praktyce i możliwość rozwijania tych procesów w modelach biznesowych i inwestycjach w nieruchomości. Pandemia zwiększyła popyt wśród inwestorów i szacuje się, że trend inwestycji ESG będzie nadal rósł.

„Covid-19 pokazał dobitnie, jak kryzys zrównoważonego rozwoju może wpłynąć na gospodarkę, biznes i całe społeczeństwo” – powiedział Gill Lofts, lider ds. zrównoważonego finansowania w regionie EMEA w Ernst&Young. „To przykład tego, co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy zostali poddani dalszym wstrząsom w zakresie zrównoważonego rozwoju. To nie musi być zmiana klimatu ”.

Argumentów potwierdzających to przekonanie dostarczają Francisco da Cunha i Filipa Belchior Coimbra z Deloitte, autorzy raportu „Jak dobro społeczne wpływa na nieruchomości?”. Ich zdaniem po pandemii lepiej dostrzegamy choćby pilną potrzebę zmniejszenia ilości zanieczyszczeń i poprawy systemów sanitarnych w budownictwie.

Autorzy zaznaczają, że mimo wcześniejszych obaw skupienie się na wartości środowiskowej czy społecznej nie zmniejsza zysków finansowych. Jak pokazują tendencje rynkowe – jest wręcz przeciwnie, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, w której standardy ESG traktuje się jako czynnik charakteryzujący inwestycje o niższej zmienności ryzyka.

„Covid-19 wydaje się kształtować na nowo sposób, w jaki społeczność powinna wchodzić we wzajemne interakcje i postępować, co wymaga również przewartościowania obecnej infrastruktury transportowej, technologicznej i zdrowotnej. W związku z tym, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, kluczowe jest, aby inwestorzy XXI wieku (a także rządy państw) koncentrowali się nie tylko na tradycyjnych wskaźnikach finansowych, ale również na wynikach w sferze ESG, które pozwalają wywierać pozytywny długoterminowy wpływ na otoczenie”  – piszą autorzy raportu Deloitte.

Sygnałami o rosnącym zainteresowaniu ESG są też wg nich m.in popularność badania GRESB 2020, globalnego indeksu ESG dla inwestorów z branży nieruchomości, czy poświęcone temu zagadnieniu wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Pozagiełdowych Spółek Sektora Nieruchomości. O rosnącym potencjale ESG świadczy też błyskawiczny rozwój inteligentnych miast, takich jak Dubaj, Singapur czy Luksemburg.

W konsekwencji inwestorzy instytucjonalni w coraz większym stopniu uwzględniają ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Według corocznego badania 42% ankietowanych instytucji uwzględniło kwestie zrównoważonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji, co stanowi wzrost o 91% od czasu jego rozpoczęcia w 2013 roku.