Kryzys klimatyczny się pogłębia i zagraża polskiemu rolnictwu – ostrzegają Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki i Koalicja Rolnictwo, wspierane przez 55 organizacji pozarządowych. Grupa apeluje także o stworzenie Paktu Społecznego, odpowiadającego na te wyzwania. Twórcy inicjatywy przypominają, że im dłużej rolnictwo będzie negatywnie wpływać na stan środowiska i klimat, tym szybciej potencjał ekonomiczny tego sektora będzie się kurczył.

Czytaj też: Rolnictwo pochłania 44% wody pitnej, dlatego pora na innowacje

“Nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci zależy od trwającego obecnie projektowania krajowego Planu Strategicznego WPR. Nie możemy pozwolić, by została podporządkowana krótkotrwałym interesom ekonomicznym, kosztem bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia publicznego i jakości życia. To ostatni moment, by rozpocząć głęboką transformację polskiego rolnictwa zapewniającą trwałe funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw rolnych, gwarantujących zachowanie żywotności obszarów wiejskich w Polsce. Nie da się tego osiągnąć bez troski o żyzną glebę, czyste powietrze i ochronę zasobów wodnych” – apeluje Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia.

Według Koalicji, głównymi priorytetami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej powinny być ochrona i wzmacnianie ekologicznej trwałości ekosystemów oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem. Plan powinien być spójny z kierunkiem reformy Wspólnej Polityki Rolnej wyznaczonej przez Europejski Zielony Ład, zwłaszcza Strategią od „Pola do stołu” oraz Strategią na rzecz różnorodności biologicznej. Rezultat tej reformy zależy od stopnia jej realizacji przez poszczególne państwa członkowskie.

“Obecnie proponowany kształt Planu Strategicznego w niedostatecznym stopniu uwzględnia  priorytety Strategii na rzecz różnorodności biologicznej, takie jak wzbogacenie krajobrazu rolnego o elementy charakteryzujące się bogatą różnorodnością biologiczną czy powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności ptaków krajobrazu rolnego” – zaznacza Olga Poleszczuk-Tusińska, Specjalistka ds. Ochrony Przyrody na terenach Rolnych w WWF Polska, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody.

Koalicja Klimatyczna podkreśla, że proces transformacji polskiego rolnictwa dotyczy nas wszystkich, musi zatem stanowić wyraz oczekiwań i woli całego społeczeństwa. Sygnatariusze stanowiska mają nadzieję, że prace nad krajowym Planem Strategicznym staną się początkiem dyskusji nad przyjęciem Paktu Społecznego Dla Polskiego Rolnictwa.