Sześć z dziewięciu granic planetarnych

Przekroczyliśmy już sześć z dziewięciu granic planetarnych, o czym we wrześniu 2023 roku poinformował zespół naukowców pod kierunkiem prof. Johana Rockströma.

Publikacja: 29.11.2023 17:00

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Foto: materiały prasowe

Opinia partnera:

Zwiększa się tempo zmian zachodzących na naszej planecie, obserwujemy je już nie tylko w skali dekady, ale również w skali roku czy wręcz miesiąca. Degradacja ekosystemów przyrodniczych dokonywana przez człowieka jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga zatem nie tylko ochrony bioróżnorodności czy minimalizowania negatywnego na nią wpływu, ale przede wszystkim wzmocnienia i odbudowy ekosystemów, które tracimy lub już prawie utraciliśmy.

Zainicjowana w 2021 roku ONZ-owska Dekada Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration) uzmysławia powiązanie jakości naszego życia i funkcjonowania gospodarki z jakością ekosystemów. Szczególną rolę odgrywają ekosystemy leśne, dlatego ważne jest prowadzenie takiej polityki leśnej, która uwzględnia walory przyrodnicze, a nie tylko korzyści ekonomiczne. W skali globalnej co roku tracimy około 4,7 miliona hektarów lasów tropikalnych, czyli obszar wielkości Słowacji. Ważne jest zatem, aby powstrzymać deforestację i powiększać powierzchnię lasów. ONZ szacuje, że przywrócenie do 2030 roku 350 milionów hektarów zdegradowanych ekosystemów lądowych i wodnych pozwoliłoby usunąć z atmosfery od 13 do 26 gigaton gazów cieplarnianych.

Skoro wartość usług świadczonych przez ekosystemy jest tak ogromna i są tak ważne dla przetrwania naszej cywilizacji, dlaczego z takim zapałem je niszczymy? Ten proces wpisuje się, niestety, w działania nieprzemyślane, oparte wyłącznie na chęci zysku, czego przykładem jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Karpackiej.

Jak stwierdzono w „Manifeście leśnym”, przekazanym politykom tuż przed wyborami, potrzebujemy prawdziwie zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego.

„Manifest”, podpisany przez ponad 200 organizacji i ruchów społecznych, formułuje szczegółowe zalecenia dotyczące zmian w zarządzaniu lasami publicznymi. Konieczna jest nie tylko właściwa ochrona i odtwarzanie tego ekosystemu, ale również sprawiedliwy podział korzyści płynących z istnienia lasów.

Las nie jest tylko domem małych i dużych zwierząt, jest kluczowy do utrzymania naszego życia na planecie, bowiem to on – wraz z innymi zdrowymi, pełnymi życia ekosystemami – pozwoli nam stawić czoła zmianie klimatu i zabezpieczyć naszą przyszłość. Dbanie o ekosystemy jest więc działaniem dla nas samych i naszej przyszłości. To nasz zbiorowy obowiązek i jednocześnie odpowiedzialność.

Musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o ponad połowę do 2030 r., aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2 stopni Celcjusza i uniknąć jego najniebezpieczniejszych skutków. Nie możemy osiągnąć tego celu bez przywrócenia właściwego stanu ekosystemów, a wraz z tym ich możliwości magazynowania węgla. Dekarbonizacja gospodarek krajowych i ambitna odbudowa ekosystemów muszą iść w parze.

- Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa

Opinia partnera:

Zwiększa się tempo zmian zachodzących na naszej planecie, obserwujemy je już nie tylko w skali dekady, ale również w skali roku czy wręcz miesiąca. Degradacja ekosystemów przyrodniczych dokonywana przez człowieka jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga zatem nie tylko ochrony bioróżnorodności czy minimalizowania negatywnego na nią wpływu, ale przede wszystkim wzmocnienia i odbudowy ekosystemów, które tracimy lub już prawie utraciliśmy.

Pozostało 83% artykułu
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity