Na drodze do neutralności klimatycznej

Wspierając unijne cele klimatyczne, Lidl Polska przyjął ambitne zobowiązania związane zarówno z ochroną klimatu, jak i zrównoważonym rozwojem.

Publikacja: 29.11.2023 17:50

Lidl Polska działa na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez wykorzystanie energii

Lidl Polska działa na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska

Ochrona środowiska i zatrzymanie niekorzystnych zmian klimatycznych, jakich jesteśmy świadkami, to jedne z największych wyzwań, przed którymi stają gospodarki i biznes. Globalny plan działań na rzecz klimatu został zapisany w porozumieniu paryskim, kończącym szczyt klimatyczny ONZ w 2015 r. Jednym z kluczowych punktów jest zobowiązanie państw sygnatariuszy do zatrzymania globalnego wzrostu średniej temperatury poniżej 2 st. C wobec ery przedindustrialnej. Przy czym najlepiej byłoby, gdyby udało się go powstrzymać na poziomie 1,5 st. C.

Zatrzymać globalne ocieplenie

Zgodnie z tymi zobowiązaniami Unia Europejska planuje w 2050 r. ograniczyć do zera emisje gazów cieplarnianych. Firmy, które rozumieją, jak ważne jest zrównoważone prowadzenie biznesu wspierają te cele i podejmują własne zobowiązania dotyczące różnych obszarów swojej działalności.

Wśród takich firm jest handlowy gigant Lidl Polska. Firma przyjęła ambitne cele związane zarówno z ochroną klimatu, jak i zrównoważonym rozwojem. Co więcej, za tymi zobowiązaniami idą konkretne działania. Mają one realny wpływ na ochronę klimatu i środowiska m.in. ze względu na rynkową pozycję firmy. Obecnie Lidl ma w Polsce ponad 850 sklepów, 13 centrów dystrybucji oraz zatrudnia ponad 27 tys. pracowników.

Jakie więc działania podejmuje handlowa sieć? Lidl Polska wspiera cel osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych przez UE poprzez redukcję swoich emisji operacyjnych zarówno w transporcie, łańcuchu dostaw i logistyce, jak i przy budowie czy modernizacji budynków. Firma mierzy swoje zużycie energii i wielkość emisji gazów cieplarnianych, aby zarządzać wpływem na kwestie związane ze zmianami klimatu. W celu zmniejszenia wpływu na środowisko i klimat, firma optymalizuje trasy dostaw. Lidl Polska zrezygnował także z dostaw transportem lotniczym zagranicznych warzyw i owoców. Ponadto sieć obniża zużycie energii w sklepach, centrach dystrybucyjnych i centrali. Następuje to m.in. dzięki wykorzystywaniu efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych i oświetlenia oraz odnawialnych źródła energii.

Zobowiązania związane z ochroną środowiska zostały uwzględnione także w przyjętych przez firmę zasadach zakupów. – Opublikowaliśmy serię polityk zakupowych, będących wieloletnimi zobowiązaniami, które opisują zasady zrównoważonego zaopatrywania w surowce, takie jak m.in. kawa, kakao, olej palmowy. Wskazaliśmy także wymagania w zakresie zasad uprawy, hodowli i produkcji żywności oraz wiążące deklaracje dotyczące certyfikacji, modyfikacji składów produktów oraz wspierania odpowiedzialnych praktyk rolniczych, uwzględniających wpływ na klimat, stan gleb i wód oraz bioróżnorodność – wymienia Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska.

W trosce o zrównoważony rozwój

Działania podejmowane przez Lidl Polska uwzględniają także dbałość o dobrostan zwierząt. Firma opowiada się za ciągłym podnoszeniem standardów hodowli poszczególnych gatunków zwierząt oraz stosuje procedury odpowiedzialnego i zrównoważonego zakupu produktów odzwierzęcych.

Zgodnie z tymi postanowieniami do końca 2025 r. pod marką własną w stałym asortymencie będzie 100 proc. produktów certyfikowanych zgodnie ze standardem ASC/MSC. Firma nie oferuje także klientom żywych ryb oraz dąży do wycofania ze sprzedaży do końca 2025 r. jaj z chowu klatkowego, jak również do wyeliminowania ich z produktów swoich marek własnych. W 2022 r. już 51 proc. świeżych jaj sprzedawanych w sklepach Lidl Polska stanowiły jaja z chowu zrównoważonego (ściółkowego, z wolnego wybiegu oraz ekologicznego).

W projekty związane ze zrównoważonym rozwojem wpisują się również działania w kierunku eliminacji plastiku. Zobowiązania własne oraz współpraca międzynarodowa pomogły firmie Lidl osiągnąć, a nawet przekroczyć, pułapy celów strategii REset Plastic, którą sieć realizuje od 2018 roku. W efekcie firma obrała jeszcze bardziej ambitny kurs: do 2025 roku zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 30 proc., a do 2027 roku o 35 proc. w porównaniu z wartościami z roku 2017.

Co już udało się zrobić? W 2022 r., w porównaniu z bazowym 2017 r., Lidl Polska zmniejszył zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 29 proc., udało się także osiągnąć maksymalną zdolność do recyklingu dla 53 proc. opakowań marek własnych. Firma wykorzystuje ponadto 11 proc. materiałów pochodzących z recyklingu.

Ale to nie wszystko. Aby realizować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Lidl Polska prowadzi także akcje niekonwencjonalne. Należy do nich współpraca z Fundacją WWF Polska, która otrzymała status partnerstwa strategicznego.

Lidl Polska wspólnie z WWF Polska angażuje się w odtworzenie krajobrazu rolniczego. Niedawno obie organizacje przeprowadziły pilotażową akcję nasadzeń śródpolnych. W ciągu czterech dni w gminie Grodzisk Wielkopolski zostało posadzonych aż 300 drzew, które będą wspierać bioróżnorodność na tym obszarze. Nasadzenia wykonał Patryk Kokociński, zwycięzca konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanego przez Fundację WWF Polska. Kolejnym etapem działań są warsztaty edukacyjne dla rolników i producentów współpracujących z siecią na temat różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu.

– Najwyższy czas zmienić sposób postrzegania roli bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. To wymaga zmiany nastawienia, zmiany sposobu myślenia o krajobrazie, wyjścia ze schematu „czynienia sobie ziemi poddaną”. Wraz z Lidlem pokazujemy naszymi działaniami, że troska o bioróżnorodność nie musi wywodzić się wyłącznie z pasji i miłości do przyrody, ale może też przynosić wymierne korzyści ekonomiczne rolnikom – podkreśla Patryk Kokociński.

W celu przybliżenia tego tematu wszystkim zainteresowanym zostały również przygotowane dwa podcasty: „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!” Lidl Polska. Opowiadają one o znaczeniu bioróżnorodności oraz dobroczynnym wpływie zadrzewienia śródpolnego dla środowiska.

Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska

Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska

Ochrona środowiska i zatrzymanie niekorzystnych zmian klimatycznych, jakich jesteśmy świadkami, to jedne z największych wyzwań, przed którymi stają gospodarki i biznes. Globalny plan działań na rzecz klimatu został zapisany w porozumieniu paryskim, kończącym szczyt klimatyczny ONZ w 2015 r. Jednym z kluczowych punktów jest zobowiązanie państw sygnatariuszy do zatrzymania globalnego wzrostu średniej temperatury poniżej 2 st. C wobec ery przedindustrialnej. Przy czym najlepiej byłoby, gdyby udało się go powstrzymać na poziomie 1,5 st. C.

Pozostało 91% artykułu
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity
Walka o klimat
Farmy wiatrowe, nowe wyzwanie dla ubezpieczycieli