Opinia partnera:

 Obecnie PIOiRO w ramach podpisanych porozumień finansuje ich wysegregowanie z żółtego pojemnika (gdzie powinny być wrzucone przez konsumenta jako opakowania wielomateriałowe). Nadal są jednak problemy z ich selektywną zbiórką. Odbieramy każdy zebrany odpad i przekazujemy go do recyklingu. W tym przypadku rozwój mocy technologicznych recyklingu wyprzedził ilości zbieranych odpadów wielomateriałowych. Niestety, przez problemy z selektywną zbiórką odpadów realizowaną przez konsumentów oraz to, że nie wszystkie instalacje chcą wysegregowywać ten asortyment ze strumienia odpadów z tworzyw sztucznych, nadal nie jest w pełni wykorzystywany potencjał recyklingu opakowań wielomateriałowych. W strumieniu odpadów komunalnych znaczną część stanowi szkło, butelki PET czy puszki aluminiowe.

Jednak to się zmieni wraz z uruchomieniem w styczniu 2025 r. systemu kaucyjnego. Wtedy w gospodarce odpadami komunalnymi powstanie luka. Załatać ją można będzie tymczasowo np. zmniejszeniem częstotliwości odbioru odpadów. Środki, które z tytułu ROP będą trafiały do samorządów, mogłyby wesprzeć zbiórkę innych opakowań, z przeznaczeniem do recyklingu. Bo technicznie mamy możliwość poddania ich recyklingowi. Tym samym system kaucyjny powinien również wpłynąć korzystnie na chęć wysegregowania opakowań wielomateriałowych ze strumienia opakowań komunalnych.Pamiętajmy, że Polska – a szerzej UE – jest częścią globalnego rynku surowców wtórnych. Rosnący popyt na użycie surowców pochodzących z recyklatu w produkcji opakowań spowodował, że wielu producentów korzysta z tańszych od lokalnie wytwarzanych regranulatów pochodzących z importu, głównie z krajów Dalekiego Wschodu.

To kompletne zaprzeczenie idei GOZ. Jest to oczywiste dla działających w Polsce przedsiębiorstw z branży recyklingu, które w konkurencji cenowej stoją na przegranej pozycji.Tę sytuację mogą zmienić regulacje, zarówno europejskie, jak i lokalne. Myślę przede wszystkim o dyrektywie CSRD i związanych z nią przepisach o ujawnianiu śladu węglowego. Transport regranulatu zdecydowanie zwiększa jego ślad węglowy. Może się okazać, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie stosowanie lokalnych surowców z recyklingu i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Natomiast w przypadku regulacji krajowych duże nadzieje wiążę ze wspomnianym ROP. Ta ustawa może otworzyć drogę do skutecznego recyklingu opakowań ze strumienia komunalnego: kartonów na napoje czy folii miękkich stosowanych np. w chipsach. Na przykładzie opakowań wielomateriałowych można stwierdzić, iż należy konsekwentnie rozwijać obecne osiągnięcia. Pobrana opłata powinna zależeć od rodzaju opakowania i finansować przetwarzanie. Nie powinno być opłaty przeznaczonej ogólnie na recykling. System zbiórki opakowań wielomateriałowych jest budowany od 2014 r., a już widać efekty. Dziś koncentrujemy się na odzysku dominujących materiałów, ale i rozwijamy technologie zbliżające osiągnięcie prawie pełnej recyklingowalności opakowań wielomateriałowych. Celem oczywistym jest 100 proc. recyklingowalności, jednak nie ma technologii umożliwiającej realizację takiej wydajności (zawsze są jakieś zanieczyszczenia). Ale już osiągnięcie powszechnych skalowalnych technologii recyklingu o skuteczności rzędu 97 proc. wydaje się w ciągu kilku lat możliwe.

- Konrad Nowakowski, prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań